Tài liệu môn Toán Lớp 7

 Chương I. Số hữu tỉ - Kết nối tri thức

 Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

 Chương II. Số thực

 Chương III. Góc và đường thẳng song song

 Chương IV. Tam giác bằng nhau

 Chương VII. Biểu thức đại số và đa thức một biến

 Chương 1. Số hữu tỉ

 Chương 2. Số thực

 Chương 3. Các hình khối trong thực tiễn

 Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

 Chương I. Số hữu tỉ

 Chương II. Số thực

 Chương III. Hình học trực quan

 Chương IV. Góc. Đường thẳng song song

 Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

 Ôn tập chương 1

 Chương 2: Hàm số và đồ thị

 Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

 Chương 2: Tam giác

 Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

 Bài 7: Định lí Pi-ta-go

 Ôn tập chương 2 Hình học

 Chương 3: Thống kê

 Chương 4: Biểu thức đại số

 Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

 Ôn tập chương 4

 Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường thẳng đồng quy của tam giác

 Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

 Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

 Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

 Bài tập Toán lớp 7 (Tự Luận)

 Phiếu bài tập tuần

 Đề thi Toán 7

 Đề thi Học kì 1

 Đề thi Học kì 2

 Đề thi giữa kì 1