Tài liệu môn Toán Lớp 5

 Chủ dề 1: Ôn tập và bổ sung

 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 - KNTT

 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 - KNTT

 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

 Chương 2: Số thập phân

 Chương 6: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương. Hình trụ

 Chương 8: Ôn tập cuối năm

 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 - CTST

 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 - CTST

 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về số tự nhiên, phân số. Số thập phân

 Chương 2: Các phép tính với số thập phân

 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 - CD

 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 - CD

 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

 Ôn tập: Khái niệm về phân số

 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

 Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

 Giải toán về tỉ số phần trăm

 Chương 3: Hình học

 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

 Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

 Chương 5: Ôn tập

 Ôn tập về đo thời gian

 Đề thi Toán 5