Tìm kiếm

Lớp 7

tài liệu

20 câu Trắc nghiệm Đa thức một biến (Kết nối tri thức) có đáp án 2023 – Toán lớp 7 Nguyễn Mạnh Tài 20 câu Trắc nghiệm Đa thức một biến (Kết nối tri thức) có đáp án – Toán lớp 7 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
866 10 10
20 câu Trắc nghiệm Biểu thức đại số (Kết nối tri thức) có đáp án 2023 – Toán lớp 7 Nguyễn Mạnh Tài 20 câu Trắc nghiệm Biểu thức đại số (Kết nối tri thức) có đáp án – Toán lớp 7 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1030 10 11
30 câu Trắc nghiệm Toán 7 Chương 5 (Kết nối tri thức) có đáp án: Thu thập và biểu diễn dữ liệu Nguyễn Mạnh Tài 30 câu Trắc nghiệm Toán 7 Chương 5 (Kết nối tri thức) có đáp án: Thu thập và biểu diễn dữ liệu – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1173 27 11
30 câu Trắc nghiệm Toán 7 Chương 4 (Kết nối tri thức) có đáp án: Tam giác bằng nhau Nguyễn Mạnh Tài 30 câu Trắc nghiệm Toán 7 Chương 4 (Kết nối tri thức) có đáp án: Tam giác bằng nhau – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
938 40 12
30 câu Trắc nghiệm Toán 7 Chương 3 (Kết nối tri thức) có đáp án: Góc và đường thẳng song song Nguyễn Mạnh Tài 30 câu Trắc nghiệm Toán 7 Chương 3 (Kết nối tri thức) có đáp án: Góc và đường thẳng song song – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1159 27 17
30 câu Trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 2 (Kết nối tri thức) có đáp án: Số thực Nguyễn Mạnh Tài 30 câu Trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 2 (Kết nối tri thức) có đáp án: Số thực – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
932 14 12
32 câu Trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 1 (Kết nối tri thức) có đáp án: Số hữu tỉ Nguyễn Mạnh Tài 32 câu Trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 1 (Kết nối tri thức) có đáp án: Số hữu tỉ – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1020 26 19
20 câu Trắc nghiệm Lũy thừa với số mũ tự nhiên của 1 số hữu tỉ (Kết nối tri thức) có đáp án 2023 – Toán lớp 7 Nguyễn Mạnh Tài 20 câu Trắc nghiệm Lũy thừa với số mũ tự nhiên của 1 số hữu tỉ (Kết nối tri thức) có đáp án – Toán lớp 7 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
605 10 13
Bộ 10 đề thi học kì 1 Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều có đáp án năm 2023 Admin Vietjack Bộ 10 đề thi học kì 1 Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều có đáp án năm 2023 – Tổng hợp bộ đề thi Khoa học tự nhiên lớp 7 học kì 1, học kì 2 sách Cánh diều chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Khoa học tự nhiên 7.
4897 26 91
Bộ 10 đề thi học kì 2 Ngữ văn 7 Cánh diều có đáp án năm 2024 Nguyễn Uyên Bộ 10 đề thi học kì 2 Ngữ văn 7 Cánh diều có đáp án năm 2024 – Tổng hợp bộ đề thi Ngữ văn lớp 7 học kì 1, học kì 2 sách Cánh diều chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Ngữ văn 7.
3369 9 0
Bộ 10 đề thi giữa kì 2 Ngữ văn 7 Cánh diều có đáp án năm 2024 Ánh Bộ 10 đề thi giữa học kì 2 Ngữ văn 7 Cánh diều có đáp án năm 2024 – Tổng hợp bộ đề thi Ngữ văn lớp 7 học kì 1, học kì 2 sách Cánh diều chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Ngữ văn 7.
3517 9 0
Bộ 10 đề thi học kì 1 Ngữ văn 7 Cánh diều có đáp án năm 2023 Admin Vietjack Bộ 10 đề thi học kì 1 Ngữ văn 7 Cánh diều có đáp án năm 2023 – Tổng hợp bộ đề thi Ngữ văn lớp 7 học kì 1, học kì 2 sách Cánh diều chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Ngữ văn 7.
1969 12 8