Tài liệu môn Văn Lớp 11

 Ngữ văn 11 Tập 1 - KNTT

 Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện (Những đặc điểm trong cách kể của tác giả)

 Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ (Tìm hiểu cấu tứ và hình ảnh trong tác phẩm)

 Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật

 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh)

 Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một vấn đề xã hội

 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)

 Sống, hay không sống - đó là vấn đề

 Ngữ văn 11 Tập 2 - KNTT

 Viết văn bản thuyết minh về một tác phẩm văn học

 Pa-ra-lim-pích (paralympic): Một lịch sử chữa lành những vết thương

 SBT Ngữ văn 11 - KNTT

 Ngữ văn 11 Tập 1 - CTST

 Một cây bút và một quyển sách có thể thay đổi thế giới

 Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI

 Thực hành đọc: Hình tượng con người chinh phục thế giới trong "Ông già và biển cả"

 Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội

 Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học (truyện thơ) hoặc một tác phẩm nghệ thuật (bài hát)

 Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

 Sống hay không sống - đó là vấn đề

 Ngữ văn 11 Tập 2 - CTST

 Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học (bài thơ) hoặc tác phẩm nghệ thuật (bức tranh, pho tượng)

 Viết văn bản thuyết mình (về một đối tượng) có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận.

 SBT Ngữ văn 11 - CTST

 Ngữ văn 11 Tập 1 - CD

 Viết bài nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật

 Viết bài nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học

 Tạ Quang Bửu - Người thầy thông thái

 Tiếng Việt lớp trẻ bây giờ

 Ngữ văn 11 Tập 2 - CD

 Một người Hà Nội

 Tôi muốn được là tôi toàn vẹn

 SBT Ngữ văn 11 - CD

 Ngữ Văn 11 Tập 1

 Câu cá mùa thu (Thu điếu)

 Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

 Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

 Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)

 Chí Phèo - Phần 2: Tác phẩm

 Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)

 Ngữ Văn 11 Tập 2

 Vội vàng (Xuân Diệu)

 Tràng Giang (Huy Cận)

 Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử)