Tài liệu môn Công nghệ Lớp 12

 Công nghệ 12 - Công nghệ Điện - Điện tử

 Công nghệ 12 - Công nghệ Điện - Điện tử

 Chương 1: Linh kiện điện tử

 Chương 2: Một số mạch điện tử cơ bản

 Chương 3: Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản

 Chương 4: Một số thiết bị điện tử dân dụng