Tài liệu môn Công nghệ Lớp 9

 Công nghệ 9 – Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Chế biến thực phẩm

 Công nghệ 9 – Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà

 Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp

 Công nghệ 9 – Trải nghiệm nghề nghiệp Mô đun Trồng cây ăn quả

 Công nghệ 9: Lắp đặt mạng điện trong nhà

 Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạch điện trong nhà

 Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện

 Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

 Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

 Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

 Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

 Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 Công nghệ 9: Nấu ăn

 Công nghệ 9: Trồng cây ăn quả

 Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả

 Bài 12: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả

 Bài 13: Thực hành: Trồng cây ăn quả

 Bài 14: Bón phân thúc cho cây ăn quả

 Bài 15: Thực hành: Làm xiro quả

 Ôn tập - Trồng cây ăn quả