Tài liệu môn Hoạt động trải nghiệm Lớp 3

 Chủ đề: Tự giới thiệu về mình

 Chủ đề: Nếp sống đẹp

 Chủ đề: Giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ

 Chủ đề: Gia đình yêu thương

 Chủ đề: Ăn uống an toàn, hợp vệ sinh

 Chủ đề: Làm bạn với thiên nhiên

 Chủ đề: Mái trường em yêu

 Chủ đề: Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp

 Chủ đề 1: Em và trường tiểu học thân yêu