Tìm kiếm

Lớp 9

tài liệu

TOP 13 bài Cảm nhận về vẻ đẹp và tài năng của Thúy Kiều 2023 SIÊU HAY Admin Vietjack Top 13 bài Cảm nhận về vẻ đẹp và tài năng của Thúy Kiều 2022 hay nhất – Bài văn mẫu Cảm nhận về vẻ đẹp và tài năng của Thúy Kiều hay nhất Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
16282 13 12
TOP 27 bài Phân tích Chị em Thúy Kiều 2023 SIÊU HAY Admin Vietjack Top 27 bài Phân tích Chị em Thúy Kiều 2022 hay nhất – Bài văn mẫu Phân tích Chị em Thúy Kiều hay nhất Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
2375 18 10
TOP 13 bài Cảm nhận về vẻ đẹp của Thúy Vân 2023 SIÊU HAY Admin Vietjack Top 13 bài Cảm nhận về vẻ đẹp của Thúy Vân 2022 hay nhất – Bài văn mẫu Cảm nhận về vẻ đẹp của Thúy Vân hay nhất Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
16964 10 10
Top 9 bài Giá trị nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều 2023 hay nhất Admin Vietjack Top 9 bài Giá trị nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều 2023 hay nhất – Bài văn mẫu Giá trị nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều hay nhất Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
6733 10 4
Top 9 bài giới thiệu về Nguyễn Du 2023 hay nhất Admin Vietjack Top 9 bài Những nét chính về tác giả Nguyễn Du 2023 hay nhất – Bài văn mẫu Những nét chính về tác giả Nguyễn Du hay nhất Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
4645 13 3
Top 24 bài Bài văn kể tóm tắt lại Truyện Kiều 2023 hay nhất Admin Vietjack Top 24 bài Bài văn kể tóm tắt lại Truyện Kiều 2022 hay nhất – Bài văn mẫu Bài văn kể tóm tắt lại Truyện Kiều hay nhất Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
3153 11 4
Bắc Sơn - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Bắc Sơn - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
1160 6 2
Con chó Bấc - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Con chó Bấc - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
1853 4 2
Bố của Xi-mông - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Bố của Xi-mông - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
10618 6 11
Những ngôi sao xa xôi - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Những ngôi sao xa xôi - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
15699 8 15
Bến quê - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Bến quê - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
2017 7 4
Mây và sóng - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Mây và sóng - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
3290 6 8