Tài liệu môn Văn Lớp 12

 Ngữ văn 12 Tập 1 - KNTT

 Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

 Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ)

 Ngữ văn 12 Tập 1 - CTST

 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ

 Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện, kí hoặc kịch

 Ngữ văn 12 Tập 1 - CD

 Ngữ văn 12 Tập 2 - CD

 Ngữ Văn 12 Tập 1

 Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm

 Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

 Tây tiến (Quang Dũng)

 Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 2: Tác phẩm

 Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

 Sóng (Xuân Quỳnh)

 Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)

 Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân)

 Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)

 Ngữ Văn 12 Tập 2

 Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)

 Vợ Nhặt (Kim Lân)

 Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

 Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)

 Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)

 Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)

 Đề thi ngữ văn 12

 Đề thi giữa kì 1