Tài liệu môn Khoa học tự nhiên Lớp 6

 Chương 1: Mở đầu về Khoa học tự nhiên - Kết nối tri thức

 Bài 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

 Chương 2: Chất quanh ta - Kết nối tri thức

 Chương 3: Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng - Kết nối tri thức

 Chương 5: Tế bào - Kết nối tri thức

 Chương 6: Từ tế bào đến cơ thể - Kết nối tri thức

 Chương 7: Đa dạng thế giới sống - Kết nối tri thức

 Chương 8: Lực trong đời sống - Kết nối tri thức

 Chương 9: Năng lượng - Kết nối tri thức

 Chương 10: Trái đất và bầu trời - Kết nối tri thức

 Mở đầu - Chân trời

 Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

 Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên

 Bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo – Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học

 Chủ đề 1: Các phép đo - Chân trời

 Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

 Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng - Chân trời

 Chủ đề 5: Chất tinh khiết - Hỗn hợp - Phương pháp tách các chất - Chân trời

 Bài 16: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp

 Chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể - Chân trời

 Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống - Chân trời

 Chủ đề 9: Lực - Chân trời

 Chủ đề 11: Trái Đất và bầu trời - Chân trời

 Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành - Cánh diều

 Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm - Cánh diều

 Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống - Cánh diều

 Chủ đề 9: Lực - Cánh diều

 Chủ đề 10: Năng lượng - Cánh diều

 Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, hệ Mặt Trời và Ngân Hà - Cánh diều

 Đề thi Khoa học tự nhiên 6

 Đề thi học kì 1