Tài liệu môn Vật lí Lớp 12

 Chương 1: Vật lí nhiệt

 Chương 2: Khí lí tưởng

 Chương 3: Từ trường

 Chương 1: Dao động cơ

 Bài 1: Dao động điều hòa

 Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

 Ôn tập Vật Lý 12 Chương 1

 Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

 Chương 3: Dòng điện xoay chiều

 Ôn tập Vật Lý 12 Chương 3

 Chương 4: Dao động và sóng điện từ

 Chương 5: Sóng ánh sáng

 Chương 6: Lượng tử ánh sáng

 Chương 7: Hạt nhân nguyên tử