Tài liệu môn Văn Lớp 7

 Ngữ Văn 7 Tập 1

 Bầy chim chìa vôi

 Ngữ Văn 7 Tập 2

 Đẽo cày giữa đường, Ếch ngồi đáy giếng, Con mối và con kiến

 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)

 Bài 6: Bài học cuộc sống

 Ngữ Văn 7 Tập 1

 Ngữ Văn 7 Tập 2

 Ngữ Văn 7 Tập 1

 Bài 1: Tiểu thuyết và truyện ngắn

 Bài 2: Thơ bốn chữ, năm chữ

 Bài 4: Nghị luận văn học

 Bài 5: Văn bản thông tin

 Ngữ Văn 7 Tập 2

 Thực hành đọc hiểu: Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa

 Bài 6: Truyện ngụ ngôn và tục ngữ

 Bài 7: Thơ

 Bài 8: Nghị luận xã hội

 Bài 10: Văn bản thông tin

 Ngữ Văn 7 Tập 1

 Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

 Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

 Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

 Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

 Ngữ Văn 7 Tập 2

 Tục ngữ về con người và xã hội

 Cách làm văn lập luận chứng minh