Tài liệu môn Toán Lớp 8

 Chương I: Đa thức

 Chương 1: Biểu thức đại số

 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

 Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

 Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

 Ôn tập chương 1

 Chương 2: Phân thức đại số

 Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

 Chương 1: Tứ giác

 Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

 Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 Chương 3: Tam giác đồng dạng

 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác - Luyện tập (trang 68)

 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - Luyện tập (trang 84-85)

 Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - Luyện tập (trang 104-105)

 Ôn tập chương 4 Hình học

 Đề thi Toán 8

 Đề thi Học kì 1

 Đề thi Học kì 2

 Bài tập toán lớp 8 (Tự Luận)

  Khác