Tìm kiếm

Tài liệu mới nhất

Địa lí 6 Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến Tọa độ địa lí – Kết nối tri thức Quỳnh Trang Nguyễn Địa lí 6 Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến Tọa độ địa lí | Kết nối tri thức Giải địa lí 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Địa lí lớp 6 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Địa lí 6. 70 3 0
Tra cứu thông tin, ghi tọa độ địa lí các điểm cực (Bắc, Nam, Đông, Tây) Quỳnh Trang Nguyễn Tra cứu thông tin, ghi tọa độ địa lí các điểm cực (Bắc, Nam, Đông, Tây) - Lời giải bài tập Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 6 50 1 0
Cho biết nếu vẽ các đường kinh tuyến, vĩ tuyến cách nhau 10 thì trên quả Địa Cầu Quỳnh Trang Nguyễn Cho biết nếu vẽ các đường kinh tuyến, vĩ tuyến cách nhau 10 thì trên quả Địa Cầu - Lời giải bài tập Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 6 71 1 0
Xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên hình 4 Quỳnh Trang Nguyễn Xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên hình 4 - Lời giải bài tập Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 6 61 1 0
Xác định đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc. Cho biết thế nào là kinh tuyến tây Quỳnh Trang Nguyễn Xác định đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc. Cho biết thế nào là kinh tuyến tây - Lời giải bài tập Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 6 79 2 0
Địa lí 6 Bài mở đầu – Kết nối tri thức Quỳnh Trang Nguyễn Địa lí 6 Bài mở đầu – Kết nối tri thức Giải Địa lí lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Địa lí lớp 6 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán Địa lí 6. 50 5 0
Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ nói về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người Quỳnh Trang Nguyễn Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ nói về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người - Lời giải bài tập Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 6 103 1 0
Quan sát hình 1, 2, 3, cho biết nội dung được thể hiện qua các hình đó Quỳnh Trang Nguyễn Quan sát hình 1, 2, 3, cho biết nội dung được thể hiện qua các hình đó - Lời giải bài tập Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 6 59 2 0
Hãy nêu một số ví dụ để thấy được vai trò của môn Địa lí đối với cuộc sống Quỳnh Trang Nguyễn Địa lí và cuộc sống. Hãy nêu một số ví dụ để thấy được vai trò của môn Địa lí đối với cuộc sống - Lời giải bài tập Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 6 86 1 0
Em hãy nêu những điều lí thú được thể hiện qua các hình ảnh bên Quỳnh Trang Nguyễn Môn Địa lí và những điều lí thú 1. Em hãy nêu những điều lí thú được thể hiện qua các hình ảnh bên - Lời giải bài tập Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 6 104 2 0
Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, 2, 3, hãy cho biết một số kĩ năng Quỳnh Trang Nguyễn Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, 2, 3, hãy cho biết một số kĩ năng được rèn luyện khi học môn Địa lí - Lời giải bài tập Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 6 77 1 0
Văn Lớp 6 docx Soạn bài Nội dung ôn tập trang 107-108 – hay nhất Cánh diều
Soạn bài Nội dung ôn tập trang 107-108 – hay nhất Cánh diều Huyền Thương Soạn bài Nội dung ôn tập trang 107-108 – hay nhất Cánh diều | Ngữ văn lớp 6 – Soạn văn lớp 6 ngắn gọn nhất Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn bài môn Ngữ văn lớp 6 sách Cánh diều. 60 6 0