Tìm kiếm

Bài viết mới nhất

Nhận xét về mức độ phù hợp giữa mục đích sáng tác với nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật của tác phẩm trên Lữ Ngọc My My Nhận xét về mức độ phù hợp giữa mục đích sáng tác với nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật của tác phẩm trên - Tuyển chọn Soạn văn lớp 12 ngắn gọn, hay nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 12.
13
Xác định chủ đề, thông điệp của tác phẩm Lữ Ngọc My My Xác định chủ đề, thông điệp của tác phẩm - Tuyển chọn Soạn văn lớp 12 ngắn gọn, hay nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 12.
4
Nêu suy nghĩ của bạn về cách đặt nhan đề và cách kết thúc của văn bản Lữ Ngọc My My Nêu suy nghĩ của bạn về cách đặt nhan đề và cách kết thúc của văn bản - Tuyển chọn Soạn văn lớp 12 ngắn gọn, hay nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 12.
4
Câu chuyện được kể từ ngôi kể nào? Nhân vật, sự việc trong câu chuyện được nhìn từ điểm nhìn của ai Lữ Ngọc My My Câu chuyện được kể từ ngôi kể nào? Nhân vật, sự việc trong câu chuyện được nhìn từ điểm nhìn của ai - Tuyển chọn Soạn văn lớp 12 ngắn gọn, hay nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 12.
3
Kẻ bảng sau vào vở và liệt kê các chi tiết góp phần khắc họạ chân dung của nhân vật Phan Bội Châu trong văn bản Lữ Ngọc My My Kẻ bảng sau vào vở và liệt kê các chi tiết góp phần khắc họạ chân dung của nhân vật Phan Bội Châu trong văn bản - Tuyển chọn Soạn văn lớp 12 ngắn gọn, hay nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 12.
3
Liệt kê những hành động, lời nói của Va-ren trước và trong cuộc hội kiến với Phan Bội Châu tại nhà ngục Hỏa Lò Lữ Ngọc My My Liệt kê những hành động, lời nói của Va-ren trước và trong cuộc hội kiến với Phan Bội Châu tại nhà ngục Hỏa Lò - Tuyển chọn Soạn văn lớp 12 ngắn gọn, hay nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 12.
3
Nhân vật chính trong truyện là ai? Dựa vào đâu để bạn khẳng định như vậy Lữ Ngọc My My Nhân vật chính trong truyện là ai? Dựa vào đâu để bạn khẳng định như vậy - Tuyển chọn Soạn văn lớp 12 ngắn gọn, hay nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 12.
3
Tóm tắt các sự kiện được kể trong văn bản trên Lữ Ngọc My My Tóm tắt các sự kiện được kể trong văn bản trên - Tuyển chọn Soạn văn lớp 12 ngắn gọn, hay nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 12.
7

Tài liệu mới nhất

Đề thi HSG Toán 12 THPT cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hải Dương Trịnh Thị Thu Hiền Đề thi HSG Toán 12 THPT cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hải Dương - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
238 7 3
Đề thi HSG Toán 12 GDTX cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hải Dương Trịnh Thị Thu Hiền Đề thi HSG Toán 12 GDTX cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hải Dương - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
169 7 0
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bình Phước Trịnh Thị Thu Hiền Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bình Phước - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
163 9 0
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Thái Nguyên Trịnh Thị Thu Hiền Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Thái Nguyên - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
163 1 0
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh Trịnh Thị Thu Hiền Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
137 7 0
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang Trịnh Thị Thu Hiền Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
160 12 0
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Khánh Hòa Trịnh Thị Thu Hiền Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Khánh Hòa - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
157 1 0
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu Trịnh Thị Thu Hiền Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
159 8 0