Tìm kiếm

Lớp 5

tài liệu

TOP 37 bài Tả một con vật mà em yêu thích 2023 SIÊU HAY Thuý Vân Top 36 Bài văn mẫu Tả con vật mà em yêu thích 2022 hay nhất - Tuyển tập Bài văn mẫu Tả con vật mà em yêu thích môn Tiếng việt lớp 5 chọn lọc
2345 13 3
Top 20 bài Tả chim Hải Âu 2023 SIÊU HAY Hoài Phạm Thị Thu Top 3 bài Tả chim Hải Âu 2022 hay nhất - Bài văn mẫu Tả chim Hải Âu hay nhất Tiếng Việt lớp 5 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường TH trên cả nước.
775 4 4
TOP 22 bài Tả cây chuối trong vườn em 2023 SIÊU HAY Quý Lê Xuân Top 15 bài Tả cây chuối trong vườn em 2022 hay nhất – Bài văn mẫu Tả cây chuối trong vườn em hay nhất Tiếng Việt lớp 5 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường TH trên cả nước.
2398 6 5
TOP 22 bài Tả cây xoài 2023 SIÊU HAY Quý Lê Xuân Top 15 bài Tả cây xoài 2022 hay nhất– Bài văn mẫu Tả cây xoài hay nhất Tiếng Việt lớp 5 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường TH trên cả nước.
6243 5 4
TOP 25 bài Tả một cây non mới trồng 2023 SIÊU HAY Quý Lê Xuân Top 25 bài Tả một cây non mới trồng 2022 hay nhất – Bài văn mẫu Tả một cây non mới trồng hay nhất Tiếng Việt lớp 5 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường TH trên cả nước.
14490 6 3
TOP 26 bài Tả hoa sen 2023 SIÊU HAY Hoài Phạm Thị Thu Top 15 bài Tả hoa sen 2022 hay nhất - Bài văn mẫu Tả hoa sen hay nhất Tiếng Việt lớp 5 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường TH trên cả nước.
2610 7 3
TOP 20 bài Tả cây hoa sữa 2023 SIÊU HAY Hoài Phạm Thị Thu Top 5 bài Tả cây hoa sữa 2022 hay nhất - Bài văn mẫu Tả cây hoa sữa hay nhất Tiếng Việt lớp 5 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường TH trên cả nước.
2485 3 3
TOP 20 bài Tả giàn hoa thiên lý 2023 SIÊU HAY Hoài Phạm Thị Thu Top 7 bài Tả giàn hoa thiên lý 2022 hay nhất - Bài văn mẫu Tả giàn hoa thiên lý hay nhất Tiếng Việt lớp 5 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường TH trên cả nước.
1017 5 3
TOP 22 bài Tả cây hoa cúc 2023 SIÊU HAY Quý Lê Xuân Top 17 bài Tả cây hoa cúc 2022 hay nhất – Bài văn mẫu Tả cây hoa cúc hay nhất Tiếng Việt lớp 5 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường TH trên cả nước.
1841 6 3
TOP 25 bài Tả hoa Đào trong ngày Tết 2023 SIÊU HAY Quý Lê Xuân Top 18 bài Tả hoa Đào trong ngày Tết 2022 hay nhất – Bài văn mẫu Tả hoa Đào trong ngày Tết hay nhất Tiếng Việt lớp 5 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường TH trên cả nước.
2945 5 3
TOP 20 bài Tả cây gạo 2023 SIÊU HAY Quý Lê Xuân Top 10 bài Tả cây gạo 2022 hay nhất – Bài văn mẫu Tả cây gạo hay nhất Tiếng Việt lớp 5 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường TH trên cả nước.
898 6 3
TOP 27 bài Tả một loài cây gắn liền với những kỉ niệm của tuổi thơ 2023 SIÊU HAY Quý Lê Xuân Top 5 bài Tả một loài cây gắn liền với những kỉ niệm của tuổi thơ 2022 hay nhất – Bài văn mẫu Tả một loài cây gắn liền với những kỉ niệm của tuổi thơ hay nhất Tiếng Việt lớp 5 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường TH trên cả nước.
1274 7 3