Tìm kiếm

Lớp 10

bài viết

Giải SGK Toán 10 Bài 4 (Cánh diều): Tổng và hiệu của hai vectơ Nguyễn Thị Thuỳ Linh Giải SGK Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ | Cánh diều - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 10 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Cánh diều giúp học sinh làm bài tập Toán 10.
82
Một dòng sông chảy từ phía bắc xuống phía nam với vận tốc là 10 km/h. Một chiếc ca nô chuyển động Van Anh Một dòng sông chảy từ phía bắc xuống phía nam với vận tốc là 10 km/h. Một chiếc ca nô chuyển động - Lời giải sách giáo khoa Toán 10 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
18
Cho ba lực cùng tác động vào một vật tại điểm O và vật đứng yên Van Anh Cho ba lực cùng tác động vào một vật tại điểm O và vật đứng yên - Lời giải sách giáo khoa Toán 10 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
12
Cho hình vuông ABCD có cạnh a. Tính độ dài của các vectơ sau Van Anh Cho hình vuông ABCD có cạnh a. Tính độ dài của các vectơ sau - Lời giải sách giáo khoa Toán 10 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
16
Cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh  với mọi điểm M trong mặt phẳng Van Anh Cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh  với mọi điểm M trong mặt phẳng - Lời giải sách giáo khoa Toán 10 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
14
Cho đường tròn tâm O. Giả sử A, B là hai điểm nằm trên đường tròn. Tìm điều kiện cần và đủ Van Anh Cho đường tròn tâm O. Giả sử A, B là hai điểm nằm trên đường tròn. Tìm điều kiện cần và đủ - Lời giải sách giáo khoa Toán 10 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
13
Cho hình bình hành ABCD, gọi O là giao điểm của AC và BD. Các khẳng định sau đúng hay sai Van Anh Cho hình bình hành ABCD, gọi O là giao điểm của AC và BD. Các khẳng định sau đúng hay sai - Lời giải sách giáo khoa Toán 10 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
16
Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh AB+CD = AD+CB Van Anh Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh AB+CD = AD+CB - Lời giải sách giáo khoa Toán 10 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
14
Cho ba điểm D, E, G. Vectơ v= vecto DE +( - vecto DG)  bằng vectơ nào sau đây Van Anh Cho ba điểm D, E, G. Vectơ v= vecto DE +( - vecto DG)  bằng vectơ nào sau đây - Lời giải sách giáo khoa Toán 10 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
19
Cho ba điểm M, N, P. Vectơ u= Vecto NP+ Vecto MN bằng vectơ nào sau đây Van Anh Cho ba điểm M, N, P. Vectơ u= Vecto NP+ Vecto MN bằng vectơ nào sau đây - Lời giải sách giáo khoa Toán 10 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
19
Cho tam giác ABC có M là trung điểm của AC, N là trung điểm của BC và AB = a Van Anh Cho tam giác ABC có M là trung điểm của AC, N là trung điểm của BC và AB = a - Lời giải sách giáo khoa Toán 10 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
14
Cho hai vectơ a,b . Lấy một điểm M tùy ý Van Anh Cho hai vectơ a,b . Lấy một điểm M tùy ý - Lời giải sách giáo khoa Toán 10 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
14