Tài liệu môn Văn Lớp 9

 Ngữ văn 9 Tập 1 - KNTT

 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)

 Trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)

 Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (thơ song thất lục bát)

 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (trong đời sống của học sinh hiện nay)

 Trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh hiện nay

 Từ Thằng quỷ nhỏ của Nguyễn Nhật Ánh nghĩ về những phẩm chất của một tác phẩm viết cho thiếu nhi

 Thực hành đọc: Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng, một bài thơ tiễn biệt tiêu biểu trong thơ Đường

 Thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (được gợi ra từ tác phẩm văn học)

 Ngữ văn 9 Tập 2 - KNTT

 Ngữ văn 9 Tập 1 - CTST

 Ngữ văn 9 Tập 2 - CTST

 Ngữ văn 9 Tập 1 - CD

 Viết: Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết

 Ngữ văn 9 Tập 2 - CD

 Ngữ Văn 9 Tập 1

 Phong cách Hồ Chí Minh

 Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

 Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

 Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)

 Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

 Hoàng Lê nhất thống chí

 Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

 Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)

 Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

 Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

 Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)

 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 Đồng chí

 Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 Đoàn thuyền đánh cá

 Bếp lửa

 Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

 Làng (trích)

 Lặng lẽ Sa Pa

 Chiếc lược ngà

 Ngữ Văn 9 Tập 2

 Tiếng nói của văn nghệ

 Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 Viết bài tập làm văn số 5

 Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten

 Mùa xuân nho nhỏ

 Viếng lăng bác

 Sang thu

 Nói với con

 Mây và sóng

 Bến quê

 Những ngôi sao xa xôi

 Đề thi Ngữ văn 9

 Đề thi giữa kì 1