Tài liệu môn Văn Lớp 9

 Ngữ Văn 9 Tập 1

 Phong cách Hồ Chí Minh

 Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

 Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

 Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)

 Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

 Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 Đoàn thuyền đánh cá

 Bếp lửa

 Làng (trích)

 Lặng lẽ Sa Pa

 Chiếc lược ngà

 Ngữ Văn 9 Tập 2

 Bàn về đọc sách

 Tiếng nói của văn nghệ

 Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 Viết bài tập làm văn số 5

 Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten

 Mùa xuân nho nhỏ

 Viếng lăng bác

 Viết bài tập làm văn số 6

 Sang thu

 Nói với con

 Bến quê

 Những ngôi sao xa xôi

 Đề thi Ngữ văn 9

 Đề thi giữa kì 1