Tài liệu môn Địa lí Lớp 12

 Phần 3: Địa lí các ngành kinh tế

 Phần 4: Địa lí các vùng kinh tế

 Chương 3: Địa lí các ngành kinh tế

 Chương 4: Địa lí các vùng kinh tế

 Chương 3: Địa lí các ngành kinh tế

 Chương 4: Địa lí các vùng kinh tế

 Đặc điểm chung của tự nhiên

 Địa lí dân cư

 Địa lý các ngành kinh tế

 Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

 Địa lí các vùng kinh tế

 Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

 Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo