Tài liệu môn Công nghệ Lớp 8

 Chương 1: Vẽ kĩ thuật

 Bài 1: Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

 Chương 2: Cơ khí

 Chương 3: An toàn điện

 Chương 4: Kĩ thuật điện

 Chương 5: Thiết kế kĩ thuật

 Chương 1: Vẽ kĩ thuật

 Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

 Chương 2: Cơ khí

 Chương 3: Kĩ thuật điện

 Chương 4: Thiết kế kĩ thuật

 Chủ đề 1: Vẽ kĩ thuật

 Chương 2: Cơ khí

 Chủ đề 4: Kĩ thuật điện

 Chương 1: Bản vẽ các khối hình học

 Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

 Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật

 Chương 3: Gia công cơ khí

 Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép

 Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động

 Chương 6: An toàn điện

 Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

 Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

 Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt

 Bài 41. Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện

 Chương 8: Mạng điện trong nhà

 Bài 51. Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà