Tài liệu môn Toán Lớp 9

 Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

 Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

 Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

 Ôn tập chương 1

 Chương 2: Hàm số bậc nhất

 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

 Bài 2: Hàm số bậc nhất

 Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

 Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

 Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

 Ôn tập chương 1 Hình học

 Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

 Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

 Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)

 Ôn tập chương 3

 Chương 3: Góc với đường tròn

 Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung

 Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

 Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

 Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

 Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

 Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

 Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

 Bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

 Bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

 Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

 Chương 2: Đường tròn

 Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

 Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

 Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

 Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

 Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

 Ôn tập chương 2 Hình học

 Chương 4: Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) - Phương trình bậc hai một ẩn

 Toán 9: Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

 Ôn tập chương 4

 Trắc nghiệm tổng hợp Toán 9

  Khác

 Tổng hợp đề thi vào lớp 10 môn Toán

  Khác

 Đề thi Toán 9

 Đề thi giữa kì 1

 Đề thi Toán 9 Học kì 1

 Đề thi Toán 9 Học kì 2

 Đề thi vào 10 môn Toán