Giáo án PowerPoint Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều (Chân trời sáng tạo) | Toán 8

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý Thầy/Cô Bài giảng điện tử Toán 8 Bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đề sách Chân trời sáng tạo theo mẫu Giáo án POWERPOINT chuẩn của Bộ GD&ĐT. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp Giáo viên dễ dàng biên soạn giáo án PPT Toán 8.

Chỉ 500k mua trọn bộ Giáo án Toán 8 Chân trời sáng tạo bản POWERPOINT trình bày đẹp mắt, thiết kế hiện đại (chỉ từ 30k cho 1 bài Giáo án lẻ bất kì):

B1: Gửi phí vào tài khoản0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank (QR)

B2: Nhắn tin tới zalo Vietjack Official - nhấn vào đây

Xem thử tài liệu tại đây: Link tài liệu

Bài giảng điện tử Toán 8 Bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đề

Giáo án điện tử Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều | Bài giảng PPT Toán 8 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Giáo án điện tử Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều | Bài giảng PPT Toán 8 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Giáo án điện tử Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều | Bài giảng PPT Toán 8 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Giáo án điện tử Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều | Bài giảng PPT Toán 8 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Giáo án điện tử Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều | Bài giảng PPT Toán 8 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Giáo án điện tử Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều | Bài giảng PPT Toán 8 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Giáo án PowerPoint Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều (Chân trời sáng tạo) | Toán 8 (ảnh 1)

Giáo án PowerPoint Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều (Chân trời sáng tạo) | Toán 8 (ảnh 2)

Giáo án PowerPoint Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều (Chân trời sáng tạo) | Toán 8 (ảnh 3)

Giáo án PowerPoint Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều (Chân trời sáng tạo) | Toán 8 (ảnh 4)

Giáo án PowerPoint Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều (Chân trời sáng tạo) | Toán 8 (ảnh 5)

................................................

................................................

................................................

Tài liệu có 29 trang, trên đây trình bày tóm tắt 5 trang của Giáo án POWERPOINT Toán 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đề.

Giáo án Toán 8 Bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

– Nhận biết được đỉnh, đường cao, cạnh đáy của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều.

– Nhận biết được mặt đáy, mặt bên của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều.

– Tạo lập được hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều.

2. Năng lực

Năng lực chung:

– Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học và năng lực giải quyết vấn đề được hình thành thông qua các thao tác như:

– Tìm được mối liên hệ giữa các cạnh trong hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều.

– Tìm độ dài các cạnh của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều thỏa mãn điều kiện cho trước.

3. Phẩm chất

– Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

– Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

– Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1 – GV

SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, thước thẳng.

2 – HS

 SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu:

– HS quan sát xem hình khối của kim tự tháp và khối rubik là hình gì.

– Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.

b) Nội dung: HS thực hiện trả lời các câu hỏi dưới sự dẫn dắt, các yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

– GV dẫn dắt, đặt vấn đề:

Chúng ta liệt kê một số hình khối trong thực tiễn đã học ở lớp 7.

→ GV chiếu slide hình vẽ các hình khối trong Hình 1.

Giáo án Toán 8 Bài 1 (Chân trời sáng tạo 2023): Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều (ảnh 1)

“Hãy cho biết các mặt bên của kim tự tháp và khối rubik ở bên dưới là các hình gì”.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để trả lời được câu hỏi trên, cũng như hiểu rõ hơn cách mô tả và tạo lập hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay”.

⇒ Bài 1. Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều

a) Mục tiêu: 

– Giúp HS có cơ hội trải nghiệm và nhận biết các hình khối trong thực tiễn đã học.

– HS nhận biết các mặt bên, cạnh bên và cạnh đáy của các hình cho trước.

b) Nội dung: HS quan sát SGK, thực hiện theo các yêu cầu của hoạt động và trình bày kết quả. GV hỗ trợ khi HS khó khăn hoặc mắc sai lầm.

c) Sản phẩm: HS quan sát các hình khối đã cho rồi trả lời các câu hỏi về các mặt ben, cạnh bên và đáy trong Hình 1.

d) Tổ chức thực hiện:

HĐ CỦA GV VÀ HS

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Bước 1: Chuyn giao nhim v:

– GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, trả lời các câu hỏi trong HĐKP1.

– HS trả lời, cả lớp nhận xét, GV đánh giá.

– HS quan sát hình S.ABC (Hình 2) và đọc nội dung trong SGK để nhận biết đỉnh, mặt đáy, mặt bên, cạnh đáy, cạnh bên, đường cao của hình chóp tam giác đều.

 

 

 

 

– GV cho HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thc hành 1.

(HS xác định mặt bên, mặt đáy, đường cao, độ dài cạnh bên, độ dài cạnh đáy của hình chóp tam giác đều).

=> HS nhận xét, GV đánh giá.

– HS quan sát hình S.ABCD (Hình 4) và đọc nội dung trong SGK để nhận biết đỉnh, mặt đáy, mặt bên, cạnh đáy, cạnh bên, đường cao của hình chóp tứ giác đều.

 

 

 

– GV cho HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thc hành 2.

(HS xác định mặt bên, mặt đáy, đường cao, độ dài cạnh bên, độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều; tính độ dài các cạnh trong hình).

=> HS nhận xét, GV đánh giá.

1. Hình chóp tam giáđề Hình chóp t giáđều

HĐKP1:

a) Các mặt bên của Hình 1a, Hình 1b là hình chữ nhật.

Các mặt bên của Hình 1c, Hình 1d là hình tam giác.

b) Cả bốn hình (Hình 1a, 1b, 1c, 1d) đều có các cạnh bên bằng nhau.

Hình 1a và Hình 1c có đáy là tam giác đều.

Vậy Hình 1a và Hình 1c có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình tam giác đều.

c) Cả bốn hình (Hình 1a, 1b, 1c, 1d) đều có các cạnh bên bằng nhau.

Hình 1b và Hình 1d có đáy là hình vuông.

Vậy Hình 1b và Hình 1d có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình vuông.

...............................................

................................................

................................................

Xem thêm các bài Bài giảng điện tử Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập cuối chương 1

Bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều

Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều

Bài tập cuối chương 2

Bài 1: Định lí Pythagore

Bài 2: Tứ giác

Để mua Giáo án PPT Toán 8 Chân trời sáng tạo năm 2024 mới nhất, mời Thầy/Cô liên hệ Mua tài liệu hay, chọn lọc

Đánh giá

0

0 đánh giá