Giải SGK Toán lớp 5 trang 121, 122 Bài 73: Ôn tập toán chuyển động đều | Kết nối tri thức

140

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 5 trang 121, 122 Bài 73: Ôn tập toán chuyển động đều chi tiết sách Toán 5 Tập 2 Kết nối tri thức giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 5 trang 121, 122 Bài 73: Ôn tập toán chuyển động đều

Giải Toán lớp 5 trang 121 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 121 Bài 1: Số?

Buổi sáng, Việt chạy quãng đường dài 360 m trong 3 phút. Như vậy:

a) Vận tốc chạy của Việt là Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 73: Ôn tập toán chuyển động đều (trang 121) | Giải Toán lớp 5 km/h.

b) Vận tốc chạy của Việt là Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 73: Ôn tập toán chuyển động đều (trang 121) | Giải Toán lớp 5 m/s.

Lời giải:

a) Vận tốc chạy của Việt là 7,2 km/h.

b) Vận tốc chạy của Việt là 2 m/s.

Giải thích:

Đổi: 360 m = 0,36 km; 3 phút = 0,05 giờ

Vận tốc chạy của Việt là: 0,36 : 0,05 = 7,2 (km/h)

7,2 km/h = 7,2 × 10003600 m/s = 2 m/s

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 121 Bài 2: Đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn có chiều dài 1,49 km. Một người đi xe máy vào cửa hầm lúc 8 giờ 18 phút, ra khỏi cửa hầm lúc 8 giờ 21 phút. Tính vận tốc của người đi xe máy.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 73: Ôn tập toán chuyển động đều (trang 121) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Thời gian người đó đi hết đường hầm Thủ Thiêm là:

8 giờ 21 phút – 8 giờ 18 phút = 3 phút = 0,05 giờ

Vận tốc người đi xe máy là:

1,49 : 0,05 = 29,8 (km/h)

Đáp số: 29,8 km/h.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 121 Bài 3: Quãng đường Hà Nội – Thanh Hoá dài 156 km. Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ 30 phút với vận tốc 60 km/h. Hỏi ô tô đó đến Thanh Hoá lúc mấy giờ?

Lời giải:

Thời gian ô tô đó đi hết quãng đường Hà Nội – Thanh Hóa là:

156 : 60 = 2,6 (giờ)

Đổi: 2,6 giờ = 2 giờ 36 phút

Ô tô đó đến Thanh Hóa vào thời gian là:

8 giờ 30 phút + 2 giờ 36 phút = 11 giờ 6 phút

Đáp số: 11 giờ 6 phút.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 121 Bài 4: Lớp của Mai đi tham quan, ô tô khởi hành từ trường lúc 7 giờ 45 phút và đến địa điểm tham quan lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày. Biết rằng ô tô đi với vận tốc là 42 km/h. Hỏi quãng đường từ trường đến địa điểm tham quan dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

Ô tô đi từ trường đến địa điểm tham quan hết thời gian là:

9 giờ 15 phút – 7 giờ 45 phút = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường từ trường đến địa điểm tham quan dài số ki-lô-mét là:

42 × 1,5 = 63 (km)

Đáp số: 63 km.

 

Giải Toán lớp 5 trang 122 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 122 Bài 1: Chọn câu trả lời đúng.

Anh Hoà và anh Bình đua xe đạp trên một đoạn đường. Anh Hoà đi với vận tốc 9 m/s, anh Bình đi với vận tốc 36 km/h. Như vậy:

A. Anh Hoà đi nhanh hơn anh Bình.

B. Anh Bình đi nhanh hơn anh Hoà.

C. Anh Hoà và anh Bình đi với vận tốc như nhau.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Đổi: 36 km/h = 36 × 10003600 m/s = 10 m/s > 9 m/s

Như vậy, anh Bình đi nhanh hơn anh Hoà.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 122 Bài 2: Quãng đường từ nhà Việt đến trường dài 1,75 km. Khi tan học, Việt đi bộ về nhà với vận tốc 3 km/h. Sau đó 12 phút, Việt gặp bố đến đón và cùng bố đi xe máy về nhà. Hỏi quãng đường Việt cùng bố đi xe máy về nhà dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

Đổi: 12 phút = 0,2 giờ

Quãng đườngViệt đi bộ dài là:

3 × 0,2 = 0,6 (km)

Quãng đường Việt cùng bố đi xe máy về dài số ki-lô-mét là:

1,75 – 0,6 = 1,15 (km)

Đáp số: 1,15 km.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 122 Bài 3: Quãng đường sông AB dài 80 km. Một tàu thuỷ đi từ bến A đến bến B với vận tốc 32 km/h. Biết rằng tàu cập bến B lúc 12 giờ 15 phút. Hỏi tàu thuỷ đó khởi hành từ bến A lúc mấy giờ?

Lời giải:

Thời gian tàu thủy đi từ bến A đến bến B là:

80 : 32 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

Tàu thủy đó khởi hành từ bến A vào thời gian là:

12 giờ 15 phút – 2 giờ 30 phút = 9 giờ 45 phút

Đáp số: 9 giờ 45 phút.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 122 Bài 4: Một đoàn tàu đi qua cầu Long Biên dài 2 290 m với vận tốc 24,3 km/h. Thời gian từ lúc đầu tàu đi vào cầu đến lúc toa cuối cùng ra khỏi cầu là 6 phút. Hỏi đoàn tàu đó dài bao nhiêu mét?

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 73: Ôn tập toán chuyển động đều (trang 121) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Đổi: 6 phút = 0,1 giờ

Quãng đường đoàn tàu đã đi là:

24,3 × 0,1 = 2,43 (km)

Đổi: 2,43 km = 2 430 m

Đoàn tàu đó dài số mét là:

2 430 – 2 290 = 140 (m)

Đáp số: 140 m.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 5 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 70: Ôn tập tỉ số, tỉ số phần trăm

Bài 71: Ôn tập hình học

Bài 72: Ôn tập đo lường

Bài 73: Ôn tập toán chuyển động đều

Bài 74: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất

Bài 75: Ôn tập chung

Đánh giá

0

0 đánh giá