Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời gian với một số

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời gian với một số hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 5. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời gian với một số

Video giải Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời gian với một số

Giải Toán lớp 5 trang 135 Bài 1Tính:

a) 3 giờ 12 phút × 3

4 giờ 23 phút × 4

12 phút 25 giây × 5

b) 4,1 giờ × 6

3,4 phút × 4

9,5 giây × 3

Lời giải

Tính: 3 giờ 12 phút × 3  (ảnh 1)

Giải Toán lớp 5 trang 135 Bài 2Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu?

Lời giải

Thời gian bé Lan đã ngồi trên đu quay là:

1 phút 25 giây × 3 = 3 phút 75 giây = 4 phút 15 giây

Đáp số: 4 phút 15 giây

Lý thuyết Nhân số đo thời gian với một số

a) Ví dụ 1: Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 10 phút. Hỏi người đó làm 3 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian ?

Ta phải thực hiện phép nhân:

                      1 giờ 10 phút × 3 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

 

Vậy:     1 giờ 10 phút × 3 = 3 giờ 30 phút.

b) Ví dụ 2: Mỗi buổi sáng Hạnh học ở trường trung bình 3 giờ 15 phút. Một tuần lễ Hạnh học ở trường 5 buổi. Hỏi mỗi tuần lễ Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian ?

Ta phải thực hiện phép nhân:

                     3 giờ 15 phút × 5 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy : 3 giờ 15 phút × 5 = 16 giờ 15 phút.

Bài giảng Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời gian với một số

Xem thêm
Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời gian với một số (trang 1)
Trang 1
Tài liệu có 1 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống