Chủ đề phương trình đường tròn lớp 10 hay, chọn lọc

Tải xuống 33 4.1 K 7

Tailieumoi.vn xin giới thiệu Tài liệu Chủ đề phương trình đường tròn lớp 10 hay, chọn lọc. Tài liệu gồm 34 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, bao gồm tóm tắt lý thuyết, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm (có đáp án và lời giải chi tiết) chủ đề phương trình đường tròn trong chương trình Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS): Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng.

Chủ đề phương trình đường tròn lớp 10 hay, chọn lọc (ảnh 1)

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Phương trình đường tròn.
2. Tiếp tuyến của đường tròn.
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
Dạng 1: NHẬN DẠNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.
Phương pháp:
+ Dạng 1: Đường tròn 2 2 2 C x a y b R có tâm I a b bán kính R.
+ Dạng 2: Đường tròn 2 2 C x y ax by x 2 2 0 với 2 2 a b c 0 có tâm I a b bán kính 2 2 R a b c.
Dạng 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.
Phương pháp:
+ Cách 1: Tìm tâm I a b bán kính R 0. Suy ra 2 2 2 C x a y b R.
+ Cách 2: Gọi phương trình đường tròn: 2 2 x y ax by c 2 2 0 2 2 a b c 0. Từ điều kiện của đề bài đưa đến hệ phương trình với 3 ẩn số a b c. Giải hệ phương trình tìm a b c.
Dạng 3: VIẾT PHUƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
IV. LỜI GIẢI CHI TIẾT.

Xem thêm
Chủ đề phương trình đường tròn lớp 10 hay, chọn lọc (trang 1)
Trang 1
Chủ đề phương trình đường tròn lớp 10 hay, chọn lọc (trang 2)
Trang 2
Chủ đề phương trình đường tròn lớp 10 hay, chọn lọc (trang 3)
Trang 3
Chủ đề phương trình đường tròn lớp 10 hay, chọn lọc (trang 4)
Trang 4
Chủ đề phương trình đường tròn lớp 10 hay, chọn lọc (trang 5)
Trang 5
Chủ đề phương trình đường tròn lớp 10 hay, chọn lọc (trang 6)
Trang 6
Chủ đề phương trình đường tròn lớp 10 hay, chọn lọc (trang 7)
Trang 7
Chủ đề phương trình đường tròn lớp 10 hay, chọn lọc (trang 8)
Trang 8
Chủ đề phương trình đường tròn lớp 10 hay, chọn lọc (trang 9)
Trang 9
Chủ đề phương trình đường tròn lớp 10 hay, chọn lọc (trang 10)
Trang 10
Tài liệu có 33 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống