Tìm kiếm

Bài viết mới nhất

Tìm hiểu về các ứng dụng của tụ điện trong cuộc sống trên cơ sở thu thập và lựa chọn thông tin, xây dựng báo cáo Lữ Ngọc My My Tìm hiểu về các ứng dụng của tụ điện trong cuộc sống trên cơ sở thu thập và lựa chọn thông tin, xây dựng báo cáo - Tuyển chọn giải bài tập Vật lí lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Vật lí 11.
2
Vận dụng được kiến thức về năng lượng của tụ điện để giải thích được nguyên lí hoạt động phóng điện của máy hàn điện Lữ Ngọc My My Vận dụng được kiến thức về năng lượng của tụ điện để giải thích được nguyên lí hoạt động phóng điện của máy hàn điện - Tuyển chọn giải bài tập Vật lí lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Vật lí 11.
2
Hiểu và thực hành được các cách ghép nối tiếp và ghép song song của các tụ điện trong mạch điện Lữ Ngọc My My Hiểu và thực hành được các cách ghép nối tiếp và ghép song song của các tụ điện trong mạch điện - Tuyển chọn giải bài tập Vật lí lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Vật lí 11.
2
Đọc hiểu các thông số kĩ thuật cơ bản của tụ điện và xác định được điện dung của tụ điện, hiệu điện thế tối đa cho phép đặt vào tụ điện Lữ Ngọc My My Đọc hiểu các thông số kĩ thuật cơ bản của tụ điện và xác định được điện dung của tụ điện, hiệu điện thế tối đa cho phép đặt vào tụ điện - Tuyển chọn giải bài tập Vật lí lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Vật lí 11.
2
Các em hãy sử dụng sách, báo, Internet hoặc các mạng thông tin khác để tìm hiểu, sưu tập một số tụ điện thông dụng Lữ Ngọc My My Các em hãy sử dụng sách, báo, Internet hoặc các mạng thông tin khác để tìm hiểu, sưu tập một số tụ điện thông dụng - Tuyển chọn giải bài tập Vật lí lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Vật lí 11.
2
Có hai chiếc tụ điện, tụ điện D có thông số cơ bản được ghi là 2 mF – 450 V Lữ Ngọc My My Có hai chiếc tụ điện, tụ điện D có thông số cơ bản được ghi là 2 mF – 450 V - Tuyển chọn giải bài tập Vật lí lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Vật lí 11.
2
Có hai chiếc tụ điện, trên vỏ tụ điện (A) có ghi 2 µF – 350 V, tụ điện (B) có ghi 2,3 µF – 300 V Lữ Ngọc My My Có hai chiếc tụ điện, trên vỏ tụ điện (A) có ghi 2 µF – 350 V, tụ điện (B) có ghi 2,3 µF – 300 V - Tuyển chọn giải bài tập Vật lí lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Vật lí 11.
2
Cho một tụ điện trên vỏ có ghi là 2 µF – 200 V. Đặt vào hai bản tụ điện một hiệu điện thế 36 V Lữ Ngọc My My Cho một tụ điện trên vỏ có ghi là 2 µF – 200 V. Đặt vào hai bản tụ điện một hiệu điện thế 36 V - Tuyển chọn giải bài tập Vật lí lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Vật lí 11.
2

Tài liệu mới nhất

Đề thi HSG Toán 9 cấp thành phố năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT tp Hồ Chí Minh Admin Vietjack Đề thi HSG Toán 9 cấp thành phố năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT tp Hồ Chí Minh - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
1731 6 2
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Quảng Ninh Admin Vietjack Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Quảng Ninh - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
1714 1 0
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Quảng Trị Admin Vietjack Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Quảng Trị - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
1779 1 0
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bình Phước Admin Vietjack Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bình Phước - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
1604 6 0
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bắc Giang Admin Vietjack Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bắc Giang - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
1624 3 0
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Hà Giang Admin Vietjack Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Hà Giang - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
1604 1 2
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Ninh Thuận Admin Vietjack Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Ninh Thuận - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
1565 1 0
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bình Dương Admin Vietjack Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bình Dương - Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 của các tỉnh trên cả nước, đầy đủ, chi tiết giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới thật tốt.
1606 1 4