Tài liệu môn Vật lí Lớp 9

 Chương 1: Điện học

 Chương 2: Điện từ học

 Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

 Chương 3: Quang học

 Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng