10 câu Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26 có đáp án 2023: Động cơ không đồng bộ ba pha

Tải xuống 4 2.8 K 15

 Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha có đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu có 4 trang gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Công nghệ 8. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26 có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 12 sắp tới.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26 có đáp án: Động cơ không đồng bộ ba pha (ảnh 2)

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26 có đáp án: Động cơ không đồng bộ ba pha:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ LỚP 12

Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

Câu 1: Công thức tính tốc độ từ trường quay:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

 

Đáp án: A

Câu 2: Tốc độ trượt:

A. n2 = n – n1

B. n2 = n1 – n

C. n2 = n + n1

D. n1 = n2 – n

 

Đáp án: B

Câu 3: Hệ số trượt tốc độ:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

D. Đáp án A và B đúng

 

Đáp án: D

Câu 4: Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng dòng điện:

A. Dòng một chiều

B. Dòng xoay chiều

C. Có thể là dòng một chiều hay xoay chiều

D. Cả 3 đáp án đều đúng

 

Đáp án: B

Câu 5: Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng rộng rãi do:

A. Cấu tạo nhỏ, gọn

B. Dễ sử dụng

C. Cấu tạo đơn giản

D. Cả 3 đáp án trên

 

Đáp án: D

Câu 6: Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng trong:

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Đời sống

D. Cả 3 đáp án trên

 

Đáp án: D

Câu 7: Động cơ không đồng bộ ba pha là động cơ xoay chiều ba pha có:

A. n < n1

B. n > n1

C. n = n1

D. n ≤ n1

 

Đáp án: A

Câu 8: Động cơ không đồng bộ ba pha:

A. Là máy điện tĩnh

B. Là máy điện quay

C. Có stato là phần quay

D. Có roto là phần tĩnh

 

Đáp án: B

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Động cơ không đồng bộ ba pha cấu tạo chỉ gồm hai phần là stato và roto.

B. Động cơ không đồng bộ ba pha cấu tạo gồm hai phần chính là stato và roto, ngoài ra còn có vỏ máy, nắp máy,...

C. Stato là phần tĩnh

D. Roto là phần quay

 

Đáp án: B

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai:

A. Stato có lõi thép xẻ rãnh trong

B. Roto có lõi thép xẻ rãnh ngoài

C. Stato có lõi thép xẻ rãnh ngoài, roto có lõi thép xẻ rãnh trong

D. Đáp án A và B đúng

 

Đáp án: C

 

 

Xem thêm
10 câu Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26 có đáp án 2023: Động cơ không đồng bộ ba pha (trang 1)
Trang 1
10 câu Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26 có đáp án 2023: Động cơ không đồng bộ ba pha (trang 2)
Trang 2
10 câu Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26 có đáp án 2023: Động cơ không đồng bộ ba pha (trang 3)
Trang 3
10 câu Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26 có đáp án 2023: Động cơ không đồng bộ ba pha (trang 4)
Trang 4
Tài liệu có 4 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống