Giải Công nghệ 12 Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

2.1 K

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Công nghệ 12 Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ chính xác, chi tiết nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ lớp 12.

Giải bài tập Công nghệ lớp 12 Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Trả lời câu hỏi giữa bài
Trả lời câu hỏi 1 trang 111 SGK Công nghệ 12: Trong sản xuất, để đảm bảo an toàn cho mạng điện, người ta thường lắp thiết bị bảo vệ gì?

Trả lời:

Trong sản xuất, để đảm bảo an toàn cho mạng điện, người ta thường lắp thiết bị bảo vệ như cầu dao, cầu chì, áp tô mát, nối đất, chống sét,...

Bởi vì khi có sự cố về điện chúng có tác dụng làm cho dòng điện không chạy qua các thiết bị điện tránh hỏng hóc các thiết bị.

Trả lời câu hỏi 2 trang 112 SGK Công nghệ 12: Tại sao phải đóng, cắt mạch điện theo thứ tự trên?

Trả lời:

Để đảm bảo an toàn điện, tránh hiện tượng từ hóa trên đoạn dây.

Câu hỏi và bài tập ( trang 112 SGK Công nghệ 12)

Câu 1 trang 112 SGK Công nghệ 12: Nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

Trả lời:

Đặc điểm:

+ Tải phân bố thường tập trung.

+ Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp380/220V

+ Mạng chiếu sáng cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

Yêu cầu:

+ Đảm bảo chất lượng điện năng thể hiện 2 chỉ tiêu sau:

- Chỉ tiêu tần số.

- Chỉ tiêu điện áp.

+ Đảm bảo kinh tế

+ Đảm bảo an toàn

Câu 2 trang 112 SGK Công nghệ 12: Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ gồm một biến áp 6/0,4V, 2 tủ phân phối, 4 tủ động lực, 2 tủ chiếu sáng.
Trả lời:
Ví dụ: Sơ đồ mạng điện quy mô nhỏ gồm 1 trạm biến áp, 2 tủ phân phối, 3 tủ động lực và 4 tủ chiếu sáng.

Giải Công nghệ 12 Bài 2: Khí hậu châu Á (ảnh 1)


 
Đánh giá

0

0 đánh giá