Giải Công nghệ 12 Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác

1.7 K

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Công nghệ 12 Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác chính xác, chi tiết nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác lớp 12.

Giải bài tập Công nghệ lớp 12 Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác

I. Nội dung và quy trình thực hành

1. Thực hành nối tải hình tam giác và hình sao

* Bước 1: Tìm hiểu các dụng cụ đo

* Bước 2: Quan sát, tìm hiểu bảng thực hành

* Bước 3: Nối tải ở bảng thành hình tam giác

Học sinh nối tải ở bảng thành hình tam giác, sau đó giáo viên kiểm tra.

* Bước 4: Nối tải ở bảng thành hình sao có dây trung tính.

Học sinh thực hành nối tải ở bảng thành hình sao có dây trung tính, sau đó giáo viên kiểm tra.

Sau khi tìm hiểu và thực hành nối tải ở bảng, các em trình bày về cách nối, nêu đặc điểm của mỗi cách nối và ghi vào mục 1 báo cáo thực hành.

2. Thực hành nối tải hình sao có dây trung tính vào nguồn điện ba pha

Nối các bóng đèn ở bảng thành hình sao có dây trung tính và đấu vào nguồn điện ba pha bốn dây. Trình tự thực hành như sau:

* Bước 1: Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thực hành

Học sinh vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thực hành có các vôn kế đo điện áp dây, điện áp pha; ampe kế đo dòng điện ba pha, dòng điện trong dây trung tính và ghi vào mục 2a báo cáo thực hành.

* Bước 2: Nối dây mạch điện

Học sinh nối dây mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. Giáo viên kiểm tra mạch điện.

* Bước 3: Đo điện áp và dòng điện

Giáo viên cho phép đóng điện, học sinh đo điện áp dây, điện áp pha, dòng điện pha, dòng điện dây trung tính và ghi kết quả đo vào bảng (mục 2) báo cáo thực hành.

Chú ý: Khi thực hành, cần đảm bảo an toàn cho người và thiết bị đo.

* Bước 4: Tính dòng điện và điện áp

Dựa vào số liệu của các bóng đèn, học sinh tính dòng điện, điện áp và điền kết quả vào bảng (mục 2b) báo cáo thực hành.

II. Mẫu báo cáo thực hành

NỐI TẢI BA PHA HÌNH SAO VÀ HÌNH TAM GIÁC

Họ và tên: Đào Anh Đăng.

Lớp: 12A2.

1. Tìm hiểu về cách nối tải hình tam giác và hình sao. Nêu cách nối và đặc điểm của mỗi loại

- Nối hình tam giác:

Giải Công nghệ 12 Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác (ảnh 1)

- Nối hình sao:

Giải Công nghệ 12 Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác (ảnh 2)

2. Thực hành nối tải hình sao có dây trung tính vào nguồn điện ba pha

a) Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thực hành.

b) Đo và tính kết quả, ghi vào bảng báo cáo thực hành.

Giải Công nghệ 12 Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác (ảnh 3)

3. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Đánh giá

0

0 đánh giá