Một kho chứa 100 tấn xi măng, mỗi ngày đều xuất đi 20 tấn xi măng. Gọi x là số ngày

104

Với giải Bài 5 trang 41 Toán 9 Tập 1 Cánh diều chi tiết trong Bài 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán 9 Bài 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 5 trang 41 Toán 9 Tập 1: Một kho chứa 100 tấn xi măng, mỗi ngày đều xuất đi 20 tấn xi măng. Gọi x là số ngày xuất xi măng của kho đó. Tìm x sao cho khối lượng xi măng còn lại trong kho ít nhất là 10 tấn sau x ngày xuất hàng.

Lời giải:

Khối lượng xi măng xuất đi trong x ngày là: 20x (tấn)

Khối lượng xi măng còn lại sau x ngày là: 10020x (tấn)

Để khối lượng xi măng còn lại trong kho ít nhất là 10 tấn thì

10020x10.

Giải bất phương trình trên, ta có:

10020x1020x1010020x90x4,5

Vậy kho phải xuất 4 ngày để số xi măng còn lại trong kho ít nhất là 10 tấn.

Đánh giá

0

0 đánh giá