Tìm x > 0 sao cho ở Hình 2 chu vi của hình tam giác lớn hơn chu vi của hình chữ nhật

105

Với giải Bài 4 trang 41 Toán 9 Tập 1 Cánh diều chi tiết trong Bài 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán 9 Bài 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 4 trang 41 Toán 9 Tập 1: Tìm x>0 sao cho ở Hình 2 chu vi của hình tam giác lớn hơn chu vi của hình chữ nhật:

Toán 9 Bài 2 (Cánh diều): Bất phương trình bậc nhất một ẩn (ảnh 1)

Lời giải:

+ Chu vi của hình tam giác là: x+4+x+5+x+2=3x+11.

+ Chu vi của hình chữ nhật là: 2.(x+3+x+1)=2(2x+4)=4x+8.

+ Để chu vi của hình tam giác lớn hơn chu vi của hình chữ nhật ta có bất phương trình:

3x+11>4x+83x+114x8>0x+3>0x>3x<3

Mà x>0 nên ta có 0<x<3.

Vậy x{1;2} thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Đánh giá

0

0 đánh giá