Giải các bất phương trình: a. 2x - 6 > 1

223

Với giải Bài 2 trang 40 Toán 9 Tập 1 Cánh diều chi tiết trong Bài 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán 9 Bài 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 2 trang 40 Toán 9 Tập 1Giải các bất phương trình:

a. 2x+6>1

b. 0,6x+2>6x+9

c. 1,7x+42+1,5x

Lời giải:

a.

2x+6>12x>5x>52

Vậy nghiệm của bất phương trình là x>52.

b.

0,6x+2>6x+90,6x+26x9>05,4x7>05,4x>7x<3527

Vậy nghiệm của bất phương trình là x<3527.

c.

1,7x+42+1,5x1,7x+421,5x00,2x+200,2x2x10

Vậy nghiệm của bất phương trình là x10.

Đánh giá

0

0 đánh giá