Giải các bất phương trình: a. (8 - 3x)/2 - x < 5

103

Với giải Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 1 Cánh diều chi tiết trong Bài 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán 9 Bài 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 1Giải các bất phương trình:

a. 83x2x<5

b. 32x6+4x3>0

c. 0,7x+2x43x6>1

Lời giải:

a.

83x2x<583x22x2<5283x2x252<083x2x52<05x+32<05x+3<05x<3x>35

Vậy nghiệm của bất phương trình là x>35.

b.

32x6+4x3>0936x36+3x3>096x63x3>0

9x+33>09x>3x<13

Vậy nghiệm của bất phương trình là x<13.

c.

0,7x+2x43x6>14,2x6+2.(2x4)6x6>164,2x+4x8x1>07,2x9>07,2x>9x>54

Vậy nghiệm của bất phương trình là x>54.

Đánh giá

0

0 đánh giá