Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

25 câu Trắc nghiệm Hoàng Lê nhất thống chí có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 25 câu Trắc nghiệm Hoàng Lê nhất thống chí - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1335 5 10
26 câu Trắc nghiệm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 26 câu Trắc nghiệm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
235 3 2
29 câu Trắc nghiệm Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 29 câu Trắc nghiệm Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1230 5 18
30 câu Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 5: Cảm ứng điện từ có đáp án Giang 30 câu Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 5: Cảm ứng điện từ có đáp án - Vật lí lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1428 10 37
35 câu Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7: Mắt. Các dụng cụ quang có đáp án Giang 35 câu Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7: Mắt. Các dụng cụ quang có đáp án - Vật lí lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
773 15 11
51 câu Trắc nghiệm Sinh học lớp 12 có đáp án: Bài tập di truyền phả hệ Tưởng Thị Hồng Vân 51 câu Trắc nghiệm Sinh học 12: Bài tập di truyền phả hệ - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án, chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
705 50 19
30 câu Trắc nghiệm Kính thiên văn có đáp án – Vật lí lớp 11 Giang 30 câu Trắc nghiệm Kính thiên văn - Vật lí lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
558 6 7
30 câu Trắc nghiệm Kính hiển vi có đáp án – Vật lí lớp 11 Giang 30 câu Trắc nghiệm Kính hiển vi - Vật lí lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
569 11 6
28 câu Trắc nghiệm Kính lúp có đáp án – Vật lí lớp 11 Giang 28 câu Trắc nghiệm Kính lúp - Vật lí lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1132 12 11
29 câu Trắc nghiệm Mắt có đáp án – Vật lí lớp 11 Giang 29 câu Trắc nghiệm Mắt - Vật lí lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
914 11 17
25 câu Trắc nghiệm Thấu kính mỏng có đáp án - Vật lí lớp 11 Giang 25 câu Trắc nghiệm Thấu kính mỏng - Vật Lí lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
2315 16 44
30 câu Trắc nghiệm Lăng kính có đáp án – Vật lí lớp 11 Giang 30 câu Trắc nghiệm Lăng kính - Vật lí lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
654 11 9

bài viết

Nếu sống ở thời kì phong kiến Tây Âu, em sẽ lựa chọn cuộc sống trong lãnh địa hay trong các thành thị? Vì sao Ánh Nếu sống ở thời kì phong kiến Tây Âu, em sẽ lựa chọn cuộc sống trong lãnh địa hay trong các thành thị? Vì sao - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 7.
2
Hãy trình bày khái quát sự hình thành, phát triển của lãnh địa thành thị Tây Âu thời trung đại Ánh Hãy trình bày khái quát sự hình thành, phát triển của lãnh địa thành thị Tây Âu thời trung đại - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 7.
2
Khoa học tự nhiên 7 Bài 1: Nguyên tử | KHTN 7 Cánh diều Lữ Ngọc My My Khoa học tự nhiên 7 Bài 1: Nguyên tử | KHTN 7 Cánh diều - Trọn bộ lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn học tốt KHTN 7.
9
Ruột của bút chì thường được làm từ than chì và đất sét. Than chì được cấu tọa từ các nguyên tử carbon Lữ Ngọc My My Ruột của bút chì thường được làm từ than chì và đất sét. Than chì được cấu tọa từ các nguyên tử carbon - Tuyển chọn giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 7.
16
Hoàn thành thông tin còn thiếu theo bảng sau: Hạt trong nguyên tử, Khối lượng (amu), Điện tích Lữ Ngọc My My Hoàn thành thông tin còn thiếu theo bảng sau: Hạt trong nguyên tử, Khối lượng (amu), Điện tích - Tuyển chọn giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 7.
17
Quan sát hình 1.5, hãy cho biết: Số proton, neutron, electron trong mỗi nguyên tử carbon và nhôm Lữ Ngọc My My Quan sát hình 1.5, hãy cho biết: Số proton, neutron, electron trong mỗi nguyên tử carbon và nhôm - Tuyển chọn giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 7.
16
Khối lượng của nguyên tử được tính bằng đơn vị nào Lữ Ngọc My My Khối lượng của nguyên tử được tính bằng đơn vị nào - Tuyển chọn giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 7.
13
Trong ba loại hạt tạo nên nguyên tử, hạt nào có khối lượng nhỏ nhất Lữ Ngọc My My Trong ba loại hạt tạo nên nguyên tử, hạt nào có khối lượng nhỏ nhất - Tuyển chọn giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 7.
15
Trên cơ sở sưu tập các sử liệu và giới thiệu về một di tích lịch sử ở địa phương Nguyễn Ngọc Thúy Vy Trên cơ sở sưu tập các sử liệu và giới thiệu về một di tích lịch sử ở địa phương - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
19
Quan sát hình ảnh mô tả cấu tạo nguyên tử carbon và nhôm (hình 1.5) Lữ Ngọc My My Quan sát hình ảnh mô tả cấu tạo nguyên tử carbon và nhôm (hình 1.5) - Tuyển chọn giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 7.
17
Nguyên tử nitrogen và silicon có số electron lần lượt là 7 e và 14 e Lữ Ngọc My My Nguyên tử nitrogen và silicon có số electron lần lượt là 7 e và 14 e - Tuyển chọn giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 7.
23
Quan sát hình 1.4, hãy cho biết nguyên tử natri có bao nhiêu lớp electron Lữ Ngọc My My Quan sát hình 1.4, hãy cho biết nguyên tử natri có bao nhiêu lớp electron - Tuyển chọn giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 7.
23