Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

tài liệu

Trong các hình bên, em hãy chỉ ra Những hình có tâm đối xứng Quý Lê Xuân Trong các hình bên, em hãy chỉ ra Những hình có tâm đối xứng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
466 2 0
Toán lớp 6 Bài 22: Hình có tâm đối xứng – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài 22: Hình có tâm đối xứng | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6.
485 12 0
Vẽ lại các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được một hình Quý Lê Xuân Vẽ lại các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được một hình - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
356 1 0
An gấp những mảnh giấy kích thước 3 cm x 5 cm lần lượt theo chiều ngang Quý Lê Xuân An gấp những mảnh giấy kích thước 3 cm x 5 cm lần lượt theo chiều ngang - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
360 1 0
Em hãy trình bày các bước gấp và cắt giấy như trong Thực hành 2 Quý Lê Xuân Em hãy trình bày các bước gấp và cắt giấy như trong Thực hành 2 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
492 1 0
Hình nào dưới đây có tâm đối xứng? Em hãy xác định tâm đối xứng Quý Lê Xuân Hình nào dưới đây có tâm đối xứng? Em hãy xác định tâm đối xứng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
604 1 0
Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải là tâm đối xứng không Quý Lê Xuân Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải là tâm đối xứng không - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
530 1 0
Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng Quý Lê Xuân Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
639 1 0
Em hãy dự đoán tâm đối xứng của các hình sau Quý Lê Xuân Em hãy dự đoán tâm đối xứng của các hình sau - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
563 2 0
Ứng dụng tính đối xứng trong nghệ thuật cắt giấy Cắt hình cỏ bốn lá theo Quý Lê Xuân Ứng dụng tính đối xứng trong nghệ thuật cắt giấy Cắt hình cỏ bốn lá theo - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
574 1 0
Vẽ lại các hình bên vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được một hình Quý Lê Xuân Vẽ lại các hình bên vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được một hình - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
399 1 0
Bằng cách làm tương tự HĐ 3, em hãy chỉ ra tâm đối xứng của mỗi hình dưới đây Quý Lê Xuân Bằng cách làm tương tự HĐ 3, em hãy chỉ ra tâm đối xứng của mỗi hình dưới đây - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
454 2 0