Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

bài viết

Em hãy nêu những việc làm thể hiện ý thức độc lập tự chủ của Ngô Quyền KhanhLe Em hãy nêu những việc làm thể hiện ý thức độc lập tự chủ của Ngô Quyền - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 7.
14
Lịch Sử 7 Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009) | Chân trời sáng tạo KhanhLe Lịch Sử 7 Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009) | Chân trời sáng tạo - Trọn bộ lời giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn học tốt Lịch Sử 7.
9
Tin học lớp 3 trang 70 Bài 2: Thực hành: Nhiệm vụ và sản phẩm | Cánh diều Đỗ Thị Ngọc Ánh Tin học lớp 3 trang 70 Bài 2: Thực hành: Nhiệm vụ và sản phẩm | Cánh diều - Tuyển chọn giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học lớp 3.
6
Tin học lớp 3 trang 68, 69 Bài 1: Phát biểu nhiệm vụ và tìm sự trợ giúp của máy tính | Cánh diều Đỗ Thị Ngọc Ánh Tin học lớp 3 trang 68, 69 Bài 1: Phát biểu nhiệm vụ và tìm sự trợ giúp của máy tính | Cánh diều - Tuyển chọn giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học lớp 3.
13
Tin học lớp 3 trang 66 Bài 3: Em tập làm người chỉ huy giỏi | Cánh diều Đỗ Thị Ngọc Ánh Tin học lớp 3 trang 66 Bài 3: Em tập làm người chỉ huy giỏi | Cánh diều - Tuyển chọn giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học lớp 3.
5
Tin học lớp 3 trang 64, 65 Bài 2: Thực hiện một việc tuỳ thuộc vào điều kiện | Cánh diều Đỗ Thị Ngọc Ánh Tin học lớp 3 trang 64, 65 Bài 2: Thực hiện một việc tuỳ thuộc vào điều kiện | Cánh diều - Tuyển chọn giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học lớp 3.
6
Tin học lớp 3 trang 62, 63 Bài 1: Làm việc theo từng bước | Cánh diều Đỗ Thị Ngọc Ánh Tin học lớp 3 trang 62, 63 Bài 1: Làm việc theo từng bước | Cánh diều - Tuyển chọn giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học lớp 3.
5
Tin học lớp 3 trang 61 Bài 2: Máy tính giúp em quan sát nhiều điều kì thú | Cánh diều Đỗ Thị Ngọc Ánh Tin học lớp 3 trang 61 Bài 2: Máy tính giúp em quan sát nhiều điều kì thú | Cánh diều - Tuyển chọn giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học lớp 3.
8
Tin học lớp 3 trang 59, 60 Bài 1: Máy tính giúp em quan sát hạt đậu nảy mầm | Cánh diều Đỗ Thị Ngọc Ánh Tin học lớp 3 trang 59, 60 Bài 1: Máy tính giúp em quan sát hạt đậu nảy mầm | Cánh diều - Tuyển chọn giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học lớp 3.
5
Tin học lớp 3 trang 58 Bài 2: Em luyện tập sử dụng chuột | Cánh diều Đỗ Thị Ngọc Ánh Tin học lớp 3 trang 58 Bài 2: Em luyện tập sử dụng chuột | Cánh diều - Tuyển chọn giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học lớp 3.
10
Tin học lớp 3 trang 56, 57 Bài 1: Làm quen với phần mềm Mouse Skills | Cánh diều Đỗ Thị Ngọc Ánh Tin học lớp 3 trang 56, 57 Bài 1: Làm quen với phần mềm Mouse Skills | Cánh diều - Tuyển chọn giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học lớp 3.
7
Tin học lớp 3 trang 54, 55 Bài 3: Bài trình chiếu của em | Cánh diều Đỗ Thị Ngọc Ánh Tin học lớp 3 trang 54, 55 Bài 3: Bài trình chiếu của em | Cánh diều - Tuyển chọn giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học lớp 3.
5