Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

tài liệu

Tớ đang gấp giấy để cắt chữ. Hãy đoán xem tớ được chữ gì khi mở những mảnh giấy Quý Lê Xuân Tớ đang gấp giấy để cắt chữ. Hãy đoán xem tớ được chữ gì khi mở những mảnh giấy - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
253 1 0
Bằng cách tương tự, hãy cắt chữ E, T Quý Lê Xuân Bằng cách tương tự, hãy cắt chữ E, T - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
424 1 0
Này Vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng; Tớ lại nghĩ tớ có vô số trục đối xứng cơ Quý Lê Xuân Này Vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng; Tớ lại nghĩ tớ có vô số trục đối xứng cơ - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
355 2 0
Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng Quý Lê Xuân Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
328 2 0
Vẽ rồi cắt một hình chữ nhật bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách Quý Lê Xuân Vẽ rồi cắt một hình chữ nhật bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
223 1 0
Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy Quý Lê Xuân Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
369 1 0
Dựa vào HĐ 2, em hãy cho biết trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng nào Quý Lê Xuân Dựa vào HĐ 2, em hãy cho biết trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng nào - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
326 1 0
Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng của chúng Quý Lê Xuân Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng của chúng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
428 3 0
Gấp đôi một tờ giấy (H.5.2a), dùng kéo cắt một đường như Hình 5.2b rồi mở ra Quý Lê Xuân Gấp đôi một tờ giấy (H.5.2a), dùng kéo cắt một đường như Hình 5.2b rồi mở ra - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
239 1 0
Quan sát hình con bướm ở hình bên dưới. Em thấy điều gì khi hai cánh của con bướm Quý Lê Xuân Quan sát hình con bướm ở hình bên dưới. Em thấy điều gì khi hai cánh của con bướm - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
261 1 0
Toán lớp 6 Bài tập cuối Chương 4 trang 97 – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài tập cuối Chương 4 trang 97 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6.
273 12 0
Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị ở hình sau. Nếu chi phí làm mỗi Quý Lê Xuân Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị ở hình sau. Nếu chi phí làm mỗi - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
477 1 0