Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6.
442 17 6
Toán lớp 6 Bài 3: Sử dụng máy tính cầm tay – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài 3: Sử dụng máy tính cầm tay | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6.
453 3 0
Số 14 791 là số nguyên tố hay hợp số Quý Lê Xuân Số 14 791 là số nguyên tố hay hợp số - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
674 1 0
Tìm ƯCLN (215, 75); BCNN (45, 72) Quý Lê Xuân Tìm ƯCLN (215, 75); BCNN (45, 72) - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
434 1 0
Phân tích ra thừa số nguyên tố 847; 246 Quý Lê Xuân Phân tích ra thừa số nguyên tố 847; 246 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
594 1 0
Tính 2.[3.5^2 – 2(5 + 7)] + 3^3; 3.{120 + [55 – (11-3.2^2)} + 2^3 Quý Lê Xuân Tính 2.[3.5^2 – 2(5 + 7)] + 3^3; 3.{120 + [55 – (11-3.2^2)} + 2^3 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
349 1 0
Toán lớp 6 Bài 2: Vẽ hình đơn giản với phần mềm geogebra – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài 2: Vẽ hình đơn giản với phần mềm geogebra | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6.
401 4 0
Hãy vẽ hình sau bằng phần mềm GeoGebra Quý Lê Xuân Hãy vẽ hình sau bằng phần mềm GeoGebra - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
480 1 0
Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới →  Vẽ điểm A Quý Lê Xuân Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới →  Vẽ điểm A - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
316 2 0
Tứ giác ABCD mới tạo ra có phải là hình thoi không Quý Lê Xuân Tứ giác ABCD mới tạo ra có phải là hình thoi không - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
298 1 0
Hình lục giác ở hình T.5 có là lục giác đều không Quý Lê Xuân Hình lục giác ở hình T.5 có là lục giác đều không - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
369 1 0
Tam giác ABB’ có phải tam giác đều không Quý Lê Xuân Tam giác ABB’ có phải tam giác đều không - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
376 1 0

bài viết

Dựa vào sơ đồ trong Hình 5.4, em hãy trình bày những nền văn minh tiêu biểu Nguyễn Ngọc Thúy Vy Dựa vào sơ đồ trong Hình 5.4, em hãy trình bày những nền văn minh tiêu biểu - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
21
Unit 6 A Closer Look 1 lớp 7 trang 62 | Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức Nguyễn Thị Thuỳ Linh Unit 6 A Closer Look 1 lớp 7 trang 62 | Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức - Tuyển chọn giải Tiếng Anh lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 7.
7
Lịch Sử 10 Bài 5: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ - trung đại | Chân trời sáng tạo Nguyễn Ngọc Thúy Vy Lịch Sử 10 Bài 5: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ - trung đại | Chân trời sáng tạo - Trọn bộ lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn học tốt Lịch Sử 10.
29
Top 10 bài Phân tích đoạn 1 Bình Ngô đại cáo 2022 hay nhất Dương Hoàng Ngân Top 10 bài Phân tích đoạn 1 Bình Ngô đại cáo 2022 hay nhất - Tổng hợp những bài văn mẫu hay nhất Ngữ văn lớp 10 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THPT trên cả nước.
5
Tại sao người Ai Cập cổ lại sùng bái tự nhiên Nguyễn Ngọc Thúy Vy Tại sao người Ai Cập cổ lại sùng bái tự nhiên - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
5
Việc xây dựng thư viện A-lếch-xan-đri-a đồ sộ thời cổ đại khiến em suy nghĩ điều gì Nguyễn Ngọc Thúy Vy Việc xây dựng thư viện A-lếch-xan-đri-a đồ sộ thời cổ đại khiến em suy nghĩ điều gì - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
13
Thế nào là chữ tượng hình? Giá trị của chữ tượng hình Ai Cập cổ đại là gì Nguyễn Ngọc Thúy Vy Thế nào là chữ tượng hình? Giá trị của chữ tượng hình Ai Cập cổ đại là gì - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
6
Quan sát Hình 6.3, em hãy xác định thành phần, vị trí các tầng lớp trong xã hội Ai Cập cổ đại Nguyễn Ngọc Thúy Vy Quan sát Hình 6.3, em hãy xác định thành phần, vị trí các tầng lớp trong xã hội Ai Cập cổ đại - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
6
Quan sát Hình 6.2, em hãy mô tả một số hoạt động kinh tế của cư dân Ai Cập cổ đại Nguyễn Ngọc Thúy Vy Quan sát Hình 6.2, em hãy mô tả một số hoạt động kinh tế của cư dân Ai Cập cổ đại - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
5
Em hiểu như thế nào về nhận định của sử gia Hy Lạp cổ đại Hê-rô-đốt Nguyễn Ngọc Thúy Vy Em hiểu như thế nào về nhận định của sử gia Hy Lạp cổ đại Hê-rô-đốt - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
10
Unit 6 Getting started lớp 7 trang 60, 61 | Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức Nguyễn Thị Thuỳ Linh Unit 6 Getting started lớp 7 trang 60, 61 | Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức - Tuyển chọn giải Tiếng Anh lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 7.
8
Từ vựng Unit 6 Tiếng anh lớp 7 Kết nối tri thức Nguyễn Thị Thuỳ Linh Từ vựng Unit 6 Tiếng anh lớp 7 Kết nối tri thức - Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Kết nối tri thức đầy đủ, chi tiết giúp học sinh học từ mới Tiếng Anh 7 dễ dàng.
12