Góp ý sách giáo khoa GDCD 8 năm 2023 - 2024 Cánh diều

235

Tailieumoi.vn xin giới thiệu bộ phiếu góp ý SGK môn Giáo dục công dân lớp 8 năm 2023 - 2024 bộ sách Cánh diều. Giúp thầy cô có thêm nhiều kinh nghiệm, đóng góp ý kiến cá nhân về bộ sách giáo khoa lớp 8 mới:

Góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 8 năm 2023 - 2024 Cánh diều

PHÒNG GD&ĐT……
TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: GDCD – Bộ Cánh diều

 

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Không

Không

Không

Không

Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc Việt Nam

Không

Không

Không

Không

Bài 3: Lao động cần cù sáng tạo

Không

Không

Không

Không

Bài 4: Bảo vệ lẽ phải

Không

Không

Không

Không

Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Trang 26

Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bổ sung thêm hình ảnh về vấn đề ô nhiễm môi trường

Qua các hình ảnh ô nhiễm môi trường tác động trực tiếp đến nhận thức của học sinh từ đó học sinh có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn.

Bài 6: phòng chống bạo lực gia đình

Không

Không

Không

Không

Bài 7: Xác định mục tiêu cá nhân

Không

Không

Không

Không

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu

Không

Không

Không

Không

Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại

Không

Không

Không

Không

Bài 10: Quyền nghĩa vụ lao động của công dân

Không

Không

Không

Không

- Cả bộ sách nội dung mỗi bài học trong bản sách giáo khoa với yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là phù hợp, chính xác, khoa học. Cách thiết kế kênh hình, kênh chữ có sáng tạo, mới mẻ, khơi gợi hứng thú đối với người học.

- Các câu hỏi, câu lệnh, nhiệm vụ học tập trong các bài học bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kết quả hoạt động của học sinh; bảo đảm cho giáo viên và học sinh khai thác hiệu quả nội dung, hình ảnh, ngữ liệu trong sách giáo khoa để tổ chức hoạt động dạy học.

 

….., ngày 12 tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN

Xem thêm phiếu góp ý sách giáo khoa môn GDCD lớp 8 các bộ sách khác:

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Giáo dục công dân - Kết nối tri thức

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Giáo dục công dân - Chân trời sáng tạo

Xem thêm phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 bộ Cánh diều các môn học khác:

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Ngữ văn

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Toán

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Khoa học tự nhiên

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Công nghệ

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Tin học

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Lịch sử - Địa lí

Đánh giá

4

2 đánh giá

1
1
Gu

Gu

2022-11-15 20:49:49
Lấy của web khác đem vào là sai hết