Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

Bộ 30 Đề thi Ngữ văn lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án năm 2022 -2023 Do Phuong Trinh Bộ 30 Đề thi Ngữ văn lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án năm 2022 – Tổng hợp bộ đề thi Ngữ văn lớp 12 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Ngữ văn 12.
1129 20 1
Bộ 30 Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 12 năm 2022 - 2023 có đáp án Do Phuong Trinh Bộ 30 Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 12 năm 2022 - 2023 có đáp án – Tổng hợp bộ đề thi Ngữ văn lớp 12 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Ngữ văn 12.
8566 18 15
TOP 14 bài Phân tích vẻ đẹp hung bạo của sông Đà SIÊU HAY Nguyễn Ly Top 10 bài mẫu Phân tích hình tượng con sông Đà hung bạo 2022 hay nhất - Bài văn mẫu Phân tích hình tượng con sông Đà hung bạo hay nhất Ngữ văn lớp 12 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THPT trên cả nước.
8030 34 17
Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Tác giả – Ngữ văn lớp 12 Admin Vietjack Chiếc thuyền ngoài xa - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 12 đầy đủ, chi tiết.
10943 8 18
Chiếc thuyền ngoài xa Soạn - nội dung, dàn ý phân tích, bố cục, tóm tắt Quý Lê Xuân Chiếc thuyền ngoài xa – Tổng hợp nội dung, dàn ý phân tích, bố cục, tóm tắt tác phẩm Ngữ văn lớp 12 dễ nhớ, ngắn gọn giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm các tác phẩm Văn 12.
5671 5 13
TOP 26 bài Nghị luận về hạnh phúc 2022 SIÊU HAY Nguyễn Ly Top 26 bài mẫu Nghị luận xã hội về hạnh phúc 2022 hay nhất - Bài văn mẫu Nghị luận xã hội về hạnh phúc hay nhất Ngữ văn lớp 12 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THPT trên cả nước.
1025 34 10
TOP 25 bài Phân tích Việt Bắc 2022 SIÊU HAY Admin Vietjack Top 14 bài Phân tích bài thơ Việt Bắc 2022 hay nhất - Bài văn mẫu Phân tích bài thơ Việt Bắc hay nhất Ngữ văn lớp 12 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THPT trên cả nước.
1742 33 3
21 mẫu Tóm tắt tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa 2022 nhanh nhất, ngắn gọn Hoài Phạm Thị Thu 21 mẫu Tóm tắt Chiếc thuyền ngoài xa 2022 nhanh nhất, ngắn gọn | Ngữ văn lớp 12 – Tóm tắt Ngữ văn lớp 12 nhanh nhất, ngắn gọn đầy đủ Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng nắm được những nội dung chính môn Ngữ văn lớp 12.
1033 12 2
TOP 32 bài nghị luận xã hội về tình mẫu tử, tình yêu thương con người 2022 SIÊU HAY Thuý Vân Top 28 bài Dẫn chứng nghị luận xã hội về tình mẫu tử, tình yêu thương con người 2022 hay nhất - Tuyển tập Dẫn chứng nghị luận xã hội về tình mẫu tử, tình yêu thương con người môn Ngữ văn lớp 12 chọn lọc
2233 7 3
Sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ (năm 2022) dễ nhớ - Ngữ văn lớp 12 Quỳnh Trang Nguyễn Sơ đồ tư duy bài Vợ chồng A Phủ – Tổng hợp Sơ đồ tư duy Ngữ văn lớp 12 dễ nhớ, ngắn gọn giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm các tác phẩm Văn 12.
1045 13 1
TOP 20 bài Phân tích Mị trong đêm tình mùa xuân 2022 SIÊU HAY Admin Vietjack Top 17 bài Phân tích diễn biến tâm trạng Mị trong đêm tình mùa xuân 2022 hay nhất - Bài văn mẫu Phân tích diễn biến tâm trạng Mị trong đêm tình mùa xuân hay nhất Ngữ văn lớp 12 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THPT trên cả nước.
2135 18 15
Sơ đồ tư duy Chiếc thuyền ngoài xa (năm 2022) dễ nhớ - Ngữ văn lớp 12 Quỳnh Trang Nguyễn Sơ đồ tư duy bài Chiếc thuyền ngoài xa – Tổng hợp Sơ đồ tư duy Ngữ văn lớp 12 dễ nhớ, ngắn gọn giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm các tác phẩm Văn 12.
1329 1 1

bài viết

    Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2↑ + 5H2O | Fe ra Fe(NO3)3 diep4602 Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2↑ + 5H2O - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
18
Fe + 4HNO3(loãng) → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O | Fe ra Fe(NO3)2 diep4602 Fe + 4HNO3(loãng) → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
19
Al + 4HNO3 (loãng) → Al(NO3)3 + NO↑ + 2H2O | Al ra Al(NO3) diep4602 Al + 4HNO3 (loãng) → Al(NO3)3 + NO↑ + 2H2O - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
16
3Cu + 8HNO3(loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O | Cu ra Cu(NO3)2 diep4602 3Cu + 8HNO3(loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
16
Top 85 Phản ứng hóa học của Đồng (Cu) và Hợp chất quan trọng, thường gặp Admin Vietjack Top 85 Phản ứng hóa học của Đồng (Cu) và hợp chất quan trọng, thường gặp - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
39
Top 180 Phản ứng hóa học của Nhôm (Al) và Hợp chất quan trọng, thường gặp Admin Vietjack Top 180 Phản ứng hóa học của Nhôm (Al) và hợp chất quan trọng, thường gặp - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
32
Phản ứng điện phân: BaCl2 → Cl2 + Ba | BaCl2 ra Ba Lê Thị Thúy Hằng Phản ứng điện phân: BaCl2 → Cl2 + Ba | BaCl2 ra Ba - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
30
Top 290 Phản ứng hóa học của Bari (Ba) và hợp chất quan trọng, thường gặp Lê Thị Thúy Hằng Top 290 Phản ứng hóa học của Bari (Ba) và hợp chất quan trọng, thường gặp - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
810
BaCl2 + K2CrO4 → KCl + BaCrO4↓ | BaCl2 ra BaCrO4 Lê Thị Thúy Hằng BaCl2 + K2CrO4 → KCl + BaCrO4↓ | BaCl2 ra BaCrO4 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
15
3BaCl2 + 2H3PO4 → 6HCl + Ba3(PO4)2↓ | BaCl2 ra Ba3(PO4)2 Lê Thị Thúy Hằng 3BaCl2 + 2H3PO4 → 6HCl + Ba3(PO4)2↓ | BaCl2 ra Ba3(PO4)2 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
14
3BaCl2 + 2K3PO4 → 6KCl + Ba3(PO4)2↓ | BaCl2 ra Ba3(PO4)2 Lê Thị Thúy Hằng 3BaCl2 + 2K3PO4 → 6KCl + Ba3(PO4)2↓ | BaCl2 ra Ba3(PO4)2 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
13
3BaCl2 + 2Cs3PO4 → 6CsCl + Ba3(PO4)2↓ | BaCl2 ra Ba3(PO4)2 Lê Thị Thúy Hằng 3BaCl2 + 2Cs3PO4 → 6CsCl + Ba3(PO4)2↓ | BaCl2 ra Ba3(PO4)2 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
13