Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang có lời giải chi tiết. Hi vọng với bộ tài liệu này các em ôn luyện, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài thật tốt để bước bài kì thi HSG sắp tới.

Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang

Một số câu hỏi có trong đề thi:

Bài 1 (5,0 điểm)

Cho dãy số (𝑥𝑛) xác định bởi 𝑥1 = 2 và xn + 1 = xn + 1xn với (𝑛 ∈ ℕ∗).

a) Tìm: lim xnn.

b) Tìm tất cả các số tự nhiên 𝑘 sao cho dãy số (𝑦𝑛) xác định bởi:

yn = 1x1k + 1x2k + .... + 1xnk với 𝑛 ≥ 1, là dãy bị chặn.

Bài 2 (5,0 điểm)

Tìm tất cả các hàm số 𝑓: ℝ → ℝ thoả mãn

𝑓(𝑥) 𝑓(𝑦𝑓(𝑥) − 1) = 𝑓(𝑥2𝑦) − 𝑓(𝑥) với mọi 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ.

Bài 3 (5,0 điểm)

a) Cho 𝑝 là một số nguyên tố lẻ. Chứng minh rằng

(2𝑝−2 − 1)𝑝(2𝑝+1 − 2) − 2(p - 1)2 + 2 chia hết cho 𝑝3.

b) Cho 𝑛 là một số nguyên lớn hơn 7. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương 𝑎𝑎 sao cho 2𝑎 ≤ 𝑛 và 4𝑎2 + 𝑛 là một hợp số.

Để xem đầy đủ đề thi và lời giải chi tiết mời bạn đọc tải tài liệu về.

Xem thêm
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang (trang 1)
Trang 1
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang (trang 2)
Trang 2
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang (trang 3)
Trang 3
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang (trang 4)
Trang 4
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang (trang 5)
Trang 5
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang (trang 6)
Trang 6
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang (trang 7)
Trang 7
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang (trang 8)
Trang 8
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang (trang 9)
Trang 9
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Kiên Giang (trang 10)
Trang 10
Tài liệu có 12 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống