Cả 3 con gà cân nặng 5,25 kg. Trung bình mỗi con gà cân nặng .?. kg

62

Với giải Luyện tập 1 trang 79 Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 35: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 5 Bài 35: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Luyện tập 1 trang 79 Toán lớp 5 Tập 1: Số?

Cả 3 con gà cân nặng 5,25 kg. Trung bình mỗi con gà cân nặng .?. kg.

Lời giải:

Tóm tắt

3 con gà: 5,25 kg

Mỗi con gà: .?. kg

Giải:

Trung bình mỗi con gà cân nặng số kg là:

5,25 : 3 = 1,75 (kg)

Vậy Trung bình mỗi con gà cân nặng 1,75 kg

Đánh giá

0

0 đánh giá