Đặt tính rồi tính. 9,1 : 7; 2,8 : 4; 80,6 : 26; 15,3 : 30

65

Với giải Thực hành 1 trang 79 Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 35: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 5 Bài 35: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Thực hành 1 trang 79 Toán lớp 5 Tập 1: Đặt tính rồi tính.

a) 9,1 : 7

b) 2,8 : 4

c) 80,6 : 26

d) 15,3 : 30

Lời giải:

Đánh giá

0

0 đánh giá