Em hãy thêm hai dòng phụ đề Dự án Trường học xanh và Dự án Thành lập CLB Tin học

45

Với giải Luyện tập 3 trang 68 Tin học lớp 9 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 11b: Thực hành: Dựng video theo kịch bản giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tin học 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Tin học lớp 9 Bài 11b: Thực hành: Dựng video theo kịch bản

Luyện tập 3 trang 68 Tin học 9: Em hãy thêm hai dòng phụ đề Dự án Trường học xanh và Dự án Thành lập CLB Tin học vào đầu hai đoạn video tương ứng giới thiệu hai dự án.

Trả lời:

Nháy chuột chọn Em hãy thêm hai dòng phụ đề Dự án Trường học xanh và Dự án Thành lập CLB Tin họcở phía trên

Nháy chuột chọn Em hãy thêm hai dòng phụ đề Dự án Trường học xanh và Dự án Thành lập CLB Tin học để nhập nội dung tiêu đề

 
Đánh giá

0

0 đánh giá