Em hãy thêm hiệu ứng ba chiều Heart Sparkies vào hình ảnh buổi ra mắt CLB Tin học như Hình 11b.7

40

Với giải Luyện tập 1 trang 68 Tin học lớp 9 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 11b: Thực hành: Dựng video theo kịch bản giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tin học 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Tin học lớp 9 Bài 11b: Thực hành: Dựng video theo kịch bản

Luyện tập 1 trang 68 Tin học 9: Em hãy thêm hiệu ứng ba chiều Heart Sparkies vào hình ảnh buổi ra mắt CLB Tin học như Hình 11b.7

Trả lời:

Chọn ảnh và chọn Em hãy thêm hiệu ứng ba chiều Heart Sparkies vào hình ảnh buổi ra mắt CLB Tin họcMột cứa sổ mới mở ra em thực hiện một số thao tác để chọn kiểu hiệu ứng 3 chiều.

 
Đánh giá

0

0 đánh giá