Thêm nhạc nền có sẵn trong phần mềm vào video

39

Với giải Nhiệm vụ 3 trang 67 Tin học lớp 9 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 11b: Thực hành: Dựng video theo kịch bản giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tin học 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Tin học lớp 9 Bài 11b: Thực hành: Dựng video theo kịch bản

Nhiệm vụ 3 trang 67 Tin học 9: Thêm nhạc nền có sẵn trong phần mềm vào video

Trả lời:

Hướng dẫn

- Nháy chuột chọn Thêm nhạc nền có sẵn trong phần mềm vào video ở phía trên, bên phải của giao diện phần mềm. Cửa sổ Select background music mở ra cho phép em thực hiện một số thao tác để thêm nhạc nền. Em thực hiện theo các hướng dẫn ở Hình 11b.5.

Thêm nhạc nền có sẵn trong phần mềm vào video

 
Đánh giá

0

0 đánh giá