Em hãy thêm các bộ lọc trong Hình 11b.4 cho các hình ảnh trong video

44

Với giải Luyện tập 2 trang 68 Tin học lớp 9 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 11b: Thực hành: Dựng video theo kịch bản giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tin học 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Tin học lớp 9 Bài 11b: Thực hành: Dựng video theo kịch bản

Luyện tập 2 trang 68 Tin học 9: Em hãy thêm các bộ lọc trong Hình 11b.4 cho các hình ảnh trong video.

Trả lời:

Chọn ảnh, chọn Em hãy thêm các bộ lọc trong Hình 11b.4 cho các hình ảnh trong video. Một cứa sổ mới mở ra em thực hiện một số thao tác để thêm bộ lọc.

 
Đánh giá

0

0 đánh giá