Thêm hiệu ứng ba chiều vào video

34

Với giải Nhiệm vụ 1 trang 65 Tin học lớp 9 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 11b: Thực hành: Dựng video theo kịch bản giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tin học 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Tin học lớp 9 Bài 11b: Thực hành: Dựng video theo kịch bản

Nhiệm vụ 1 trang 65 Tin học 9: Thêm hiệu ứng ba chiều vào video

Trả lời:

Hướng dẫn

Phần mềm Video Editor cung cấp một số hiệu ứng ba chiều (3D effects) để em có thể thêm vào video, làm cho video thêm ấn tượng và thú vị. Ví dụ, với ảnh chụp vươn hoa hồng trong dự án Trường học xanh, em có thể thêm vào ảnh một đàn bướm bay. Cách thực hiện như sau:

- Chọn ảnh vườn hồng trong bàn dựng, chọn Thêm hiệu ứng ba chiều vào video trang 65 Tin học 9 Một cửa sở mới mở ra cho phép em thực hiện một số thao tác để thêm hiệu ứng ba chiều. Em thực hiện theo các hướng dẫn ở Hình 11b.1.

Thêm hiệu ứng ba chiều vào video trang 65 Tin học 9

 
Đánh giá

0

0 đánh giá