Thêm phụ đề vào video

38

Với giải Nhiệm vụ 4 trang 67 Tin học lớp 9 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 11b: Thực hành: Dựng video theo kịch bản giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tin học 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Tin học lớp 9 Bài 11b: Thực hành: Dựng video theo kịch bản

Nhiệm vụ 4 trang 67 Tin học 9: Thêm phụ đề vào video

Trả lời:

Hướng dẫn

Theo kịch bản, em cần thêm phụ đề là tên dự án đầu mỗi đoạn video giới thiệu sản phẩm. Việc tạo phụ đề tương tự như việc thêm nội dung tiêu đề video mà em đã thực hiện ở Bài 10b. Em thực hiện như sau:

- Chọn đoạn video quay cuốn sổ lưu niệm, chọn Thêm phụ đề vào video trang 67 Tin học 9 rồi định dạng cho phụ đề như hướng dẫn trong Hình 11b.6

 
Đánh giá

0

0 đánh giá