Chọn các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau. 742,5 : 10; 742,5 : 100; 742,5 : 1 000

71

Với giải Luyện tập 1 trang 81 Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 37: Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; Chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 5 Bài 37: Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; Chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001

Luyện tập 1 trang 81 Toán lớp 5 Tập 1: Chọn các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau.

 

Lời giải:

 
Đánh giá

0

0 đánh giá